FOTO: © Marco Borggreve
Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Van Baerle Trio

Haydn, Martin, Dvořák

 • Datum
  vr 1 dec 2023
 • Tijd
  20.15 - ca.21.55 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 29,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

Programma

Haydn Pianotrio in C Hob. XV: 27  |  Martin Trio sur des mélodies populaires irlandaises  |  Dvořák Pianotrio nr. 3 in f op. 65 

Van Baerle Trio

Hannes Minnaar piano  |  Maria Milstein viool  |  Gideon den Herder cello

Het Van Baerle Trio: pianist Hannes Minnaar, violiste Maria Milstein en cellist Gideon den Herder, vernoemt zich naar de Van Baerlestraat, waaraan zowel het Amsterdamse conservatorium (hun studieplek) als het Concertgebouw lagen. Dit fantastische ensemble speelt in de Aalmarktzaal twee romantische pianotrio’s van Haydn en Dvořák en één uit de 20e eeuw, geïnspireerd op Ierse volksmuziek. 

Ontroerend 

‘Weinig pianotrio’s kennen zo’n homogeen karakter, dat reikt van aandrift tot klank. Frappant is de overeenkomst in strijkerstimbre: mild en warm, met een uitgekiend vibrato. De klaviertoon van Minnaar voegt zich wonderwel.’ Aldus de Volkskrant over het trio. En NRC Handelsblad noemde hun vertolking van het trio van Tsjaikovski ‘een ontroerende topuitvoering’. Het Van Baerle vestigde in 2011 zijn internationale reputatie met het winnen van het Concours International de Musique de Chambre de Lyon en de ARD Musikwettbewerb in München twee jaar later. Hun debuut-cd met werk van Saint-Saëns, Loevendie en Ravel werd al meteen bekroond met een Edison Klassiek. Een ensemble dus, dat in de 19 jaar van zijn bestaan van zich deed spreken. 

Ierland 

Het Trio in C van Haydn is een juweeltje binnen het pianotriorepertoire. De frisheid en charme van dit stuk contrasteren prachtig met de dramatiek en ernst van Dvořáks grootse Trio in f. Met zijn Trio sur des mélodies populaires irlandaises schreef Frank Martin een prachtig werk dat niet helemaal de bedoeling was. Verwerk er Ierse wijsjes in, had zijn Amerikaans-Ierse opdrachtgever tegen hem gezegd toen Martin in de jaren 1920 een dolende in Parijs was en op zoek naar werk. Wat Martin netjes deed; alleen, het waren geen populaire wijsjes maar melodieën die hij in de archieven had opgezocht en de opdrachtgever was teleurgesteld. Dvořák laat zich in zijn Derde pianotrio eens van een andere kant horen dan je gewend bent. Niet zorgeloos, fris, folkloristisch maar dramatisch, indringend, donker. Maar ook dit werk verraadt weer dat Dvořák een meester was. 

 • vr 1 dec 2023
  20.15 - 21.55 uur

Programme

Haydn Pianotrio in C Hob. XV: 27  | Martin Trio sur des mélodies populaires irlandaises | Dvořák Pianotrio nr. 3 in f on. 65 

The Van Baerle Trio: pianist Hannes Minnaar, violinist Maria Milstein and cellist Gideon den Herder, named themselves after the Van Baerlestraat, on which both the Amsterdam Conservatory (their place of study) and the Concertgebouw were located. In the Aalmarkt Hall, this fantastic ensemble will play two romantic piano trios by Haydn and Dvořák and one from the 20th century inspired by Irish folk music. 

Poignant 

‘Few piano trios have such a homogeneous character, reaching out from urge to sound. What is striking is the similarity in string timbre: mild and warm, with a sophisticated vibrato. Minnaar’s keyboard tone blends wonderfully.’ Describes the Volkskrant regarding the trio. And NRC Handelsblad called their rendition of Tchaikovsky’s trio ‘a moving first-rate performance.’ Van Baerle established its international reputation in 2011 by winning the Concours International de Musique de Chambre de Lyon and the ARD Musikwettbewerb in Munich two years later. Their debut CD with works by Saint-Saëns, Loevendie and Ravel was immediately awarded an Edison Klassiek. An ensemble that has made its mark in the 19 years of its existence. 

Ireland 

Haydn’s Trio in C is a gem within the pianotrio repertoire. The freshness and charm of this piece contrast beautifully with the drama and seriousness of Dvořák’s grand Trio in f. With his Trio sur des mélodies populaires irlandaises, Frank Martin wrote a beautiful work that was not quite what he intended. Incorporate Irish tunes into it, his American-Irish patron had said to him when Martin was a wanderer in Paris in the 1920s and looking for work. Which Martin did do nicely; only, they were not popular tunes but melodies he had looked up in the archives, and the patron was disappointed. In his Third Piano Trio, Dvořák shows a different side to what you are used to. Not carefree, fresh, folkloric but dramatic, penetrating, dark. But again, this work betrays that Dvořák was a master. 

Hear Here!

Because we want to give you the opportunity to hear as much classical music as possible. You can buy concerts in bulk with a nice discount! When you buy at least four “Hoor bij ons” aka “Hear Here” concerts, you receive € 5 discount on these concerts and for all future concerts the entire season. This discount is connected to your e-mailadres. In order for this to work your first purchase must be the serie via this link.

 • vr 1 dec 2023
  20.15 - 21.55 uur

Bezoek ook