Foto publiek in de zaal

Huisregels en algemene voorwaarden

Wij willen je bezoek de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarom gelden bij ons onderstaande huisregels. Deze huisregels zijn in lijn met de algemene bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Kijk voor de uitgebreide voorwaarden op de website van de VSCD.

Consumpties

In de huizen mogen drankjes en/of etenswaren genuttigd worden die zijn aangeschaft in de Leidse Schouwburg of Stadsgehoorzaal. Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties te nuttigen.

Mobiele telefoons

Wij verzoeken je om je mobiele telefoon of andere apparaten die hinderlijke geluiden of signalen kunnen afgeven uit te schakelen. Moet je omwille van je werk of een andere situatie per se bereikbaar zijn, meld dit dan bij een van onze medewerkers.

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen

Zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal en het optredend theater- of muziekgezelschap is het maken van foto-, video- of geluidsopnamen niet toegestaan. Dat geldt ook voor selfies, snapshots en filmpjes met je mobiele telefoon.
De Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal heeft het recht van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te maken. Daarvan wordt op de dag zelf melding gemaakt. Als je niet herkenbaar in beeld wilt komen, kun je dat aangeven bij de fotograaf en/of onze medewerkers.

Roken en drugs

Roken en het gebruik van drugs zijn niet toegestaan binnen onze panden.

Eigen risico

Je verblijf in de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal is voor eigen rekening en risico.

Algemene gedragingen

Tijdens je verblijf dien je je in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de bij het betreffende evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Agressie en dronkenschap zijn dan ook niet toegestaan. Bij overtreding van een of meer van de huisregels hebben onze medewerkers het recht je verdere toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat je recht hebt op restitutie.