Foto publiek in de zaal

Huisregels en algemene voorwaarden

Wij willen je bezoek de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarom gelden bij ons onderstaande huisregels. Deze huisregels zijn in lijn met de algemene bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Kijk voor de uitgebreide voorwaarden op de website van de VSCD.

Onze huisregels:

  1. Hinderlijk of aanstootgevend gedrag (ongewenste intimiteiten, mishandeling, bedreiging, discriminatie en andere vormen van agressie), al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, wordt nooit getolereerd.
  2. Als een bezoeker zich, naar de beoordeling van de medewerkers van de Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal, zo hinderlijk gedraagt dat onmiddellijke verwijdering noodzakelijk is voor de ongestoorde beleving van andere bezoekers, bespelers of medewerkers, volgt onmiddellijke verwijdering zonder teruggave van toegangsgelden. In andere gevallen krijgt een bezoeker eerst een waarschuwing. Bij herhaling volgt onmiddelijke verwijdering zonder teruggave van toegangsgelden.
  3. Bij het constateren van diefstal, vandalisme of andere mogelijk strafbare feiten wordt de politie onmiddellijk op de hoogte gesteld en aangifte gedaan.
  4. Bij ons geldt dat alles gebaseerd is op wederzijds respect tussen bezoekers en medewerkers. In gevallen waarvoor dit reglement geen uitsluitsel biedt, doen de medewerkers van de Leidse Schouwburg – Stadgehoorzaal hun uiterste best een passende oplossing te vinden, naar maatschappelijke maatstaven en op basis van redelijkheid en billijkheid.
  5. Roken en het gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan.
  6. Bij ons mogen drankjes en etenswaar genuttigd worden, als deze zijn aangeschaft in de Leidse Schouwburg of Stadsgehoorzaal. Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties te nuttigen.
  7. Verblijf in onze huizen is voor eigen rekening en risico.
  8. Tijdens voorstellingen en concerten verzoeken we je om je mobiele telefoon of andere apparatuur die hinderlijke geluiden of signalen af kunnen geven uit te schakelen.
  9. Zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal en het optredend theater- of muziekgezelschap is het maken van foto-, video- of geluidsopnamen tijdens de voorstelling niet toegestaan. Selfies, snapshots of filmpjes met je mobiele telefoon ook niet.