FOTO: © Carolien Sikkenk
Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Pieter Wispelwey

Bach Cellosuites

 • Datum
  za 20 apr 2024
 • Tijd
  19.30 - ca.22.35 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 29,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

Programma

Bach Suites voor cello solo BWV 1007 t/m 1012

Pieter Wispelwey cello 

Pieter Wispelwey speelt Bachs zes Suites voor cello solo, allemaal achter elkaar. Wispelwey heeft een sterke band met de suites: drie keer nam hij ze op, steeds in een andere fase van zijn leven, steeds in een andere interpretatie. Dat is het mooie van deze muziek van Bach: elke keer dat je die hoort, hoor je weer wat anders, wéér een diepere laag. Een uitvoering van alle zes de suites is een bijna transcendente ervaring die elke liefhebber van klassieke muziek eigenlijk minstens een keer moet meemaken. 

Bachs Cellosuites 

Bachs zes Cellosuites vormen een hoogtepunt in de muziekgeschiedenis. De suite is een verzameling dansen waar voorheen daadwerkelijk op gedanst werd, maar die in de zeventiende en achttiende eeuw veranderde in pure luistermuziek. Bachs zes suites volgen deze ontwikkeling: elke suite gaat weer een stapje verder dan de vorige. Zo introduceert Bach melodische sprongen in de vierde suite, akkoorden in de vijfde. De zesde en laatste suite is logischerwijs een culminatie van alle voorgaande. Akkoorden, melodische sprongen en geïmpliceerde samenklanken, op alle technieken die een cellist maar in huis kan hebben wordt door Bach een beroep gedaan. De afsluitende Gigue is zelfs een duet voor cello solo. Aan Pieter Wispelwey zijn dat soort uitdagingen wel besteed, die kent deze muziek van Bach door en door. 

Pieter Wispelwey 

Al drie keer zette Pieter Wispelwey Bachs Cellosuites op cd, maar hij is er nog lang niet klaar mee. ‘Ik wil ze nog minstens drie keer opnemen, zes suites, zes opnames’, zegt hij grappend in de documentaire ‘392’, een bonus-dvd bij zijn laatste opname van de suites, waarin Wispelwey met professor Laurencez Dreyfus (Oxford University); professor John Butt (Glasgow University) en professor Kees Boeke (Universiteiten van Trossingen en Zurich) spreekt over de muziek van Bach. In die documentaire blijkt meteen waarom Wispelwey zo’n uitzonderlijke uitvoerder is van deze muziek: hij heeft enorm veel kennis over de muziek van Bach, maar wordt nooit dogmatisch en durft op zijn gevoel en zijn muzikaliteit af te gaan. Dat maakt Wispelweys Bach-vertolkingen een zeldzaam fenomeen. 

Bekijk de documentaire

Meer achtergrondinformatie? Bekijk de documentaire 392 waarin Pieter Wispelwey en zijn collega’s spreken over de muziek van Bach.

Kijk nu!
 • za 20 apr 2024
  19.30 - 22.35 uur

Programme

J.S. Bach Suites for cello solo BWV 1007 t/m 1012 

Pieter Wispelwey cello

Bach: Cellosuites 

Pieter Wispelway plays Bachs ‘six Suites’ cellosolo’s, back to back. Wispelwey has a strong bond with the suites: he recorded them three times, each in a different phase of his life, with a new interpretation. That is the thing about Bach’s music: every time you hear it, you can hear something new, another deeper layer. A performance of all the six suites is almost a transcendent experience for the lover of classical music and something they should experience at least once in their life.  

Bachs Cellosuites 

Bachs six Cellosuites form a highlight in the history of music. The suite is a collective of dances where people previously actually danced to, but later in the seventeenth and eighteenth century turned into pure listening music. Bach’s six suites followed this development: Every suit goes one step further than the previous one. For example, Bach introduces melodic jumps in the fourth suite, chords in the fifth. The sixth and final suite is logically a culmination of all previous ones. Chords, melodic jumps and implied harmony, Bach appeals to all techniques that a cellist can possibly possess. The concluding Gigue is even a duet for solo cello. Such challenges are well spent on Pieter Wispelwey, who knows this music by Bach inside out. 

Pieter Wispelwey 

Pieter Wispelwey put Bach’s Cello Suites on CD three times before, but he is far from finished with it. ‘I want to record them at least three more times, six suites, six recordings,’ he says jokingly in the documentary ‘392′, a bonus DVD accompanying his latest recording of the suites, in which Wispelwey talks about Bach’s music with Professor Laurencez Dreyfus (Oxford University); Professor John Butt (Glasgow University) and Professor Kees Boeke (Universities of Trossingen and Zurich). In that documentary, it is immediately clear why Wispelwey is such an exceptional performer of this music: he has an enormous amount of knowledge about Bach’s music, but never becomes dogmatic and dares to go by his feelings and his musicality. This makes Wispelwey’s Bach interpretations a rare phenomenon.  

Hear Here!

Because we want to give you the opportunity to hear as much classical music as possible. You can buy concerts in bulk with a nice discount! When you buy at least four “Hoor bij ons” aka “Hear Here” concerts, you receive € 5 discount on these concerts and for all future concerts the entire season. This discount is connected to your e-mailadres. In order for this to work your first purchase must be the serie via this link.

 • za 20 apr 2024
  19.30 - 22.35 uur

Bezoek ook