FOTO: © Nichon Glerum
Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Orkest van de 18e Eeuw & Lucie Horsch

De stem van de blokfluit

 • Datum
  wo 4 dec 2024
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 39,00
 • Zaal
  Grote Zaal
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

Programma & Musici

J.S. Bach  Concerto BWV 1053 (arr. Frans Brüggen)  |  Vivaldi  Flautino concerto RV 443  |  Vivaldi  Aria: ‘Vedrò con mio diletto’, from ‘Il Giustino’, RV 717  |  Vivaldi  Concerto in a kl.t. uit L’Estro Armonico RV 522 op. 3 nr. 8  |  Reza Namavar  nieuw werk   |  J.S. Bach  Concerto in a mineur. BWV 1041 (arr. Lucie Horsch)   

Uitvoerenden:  Orkest van de 18e Eeuw  |  Lucie Horsch  blokfluit en muzikale leiding 

 

De blokfluit in de hoofdrol 

Wie blokfluit associeert met kinderliedjes en verplichte lessen op de muziekschool heeft de Nederlandse blokfluitiste Lucie Horsch nog nooit horen spelen. De 25-jarige Horsch, winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, een Edison én een Opus Klassik Award, is vurig pleitbezorger van de kwaliteit en inzetbaarheid van muziek voor blokfluit door de eeuwen heen. In De stem van de blokfluit staat muziek centraal van twee barokcomponisten die beiden een liefde hadden voor dit kleine instrument: de Italiaanse Antonio Vivaldi en de Duitse Johann Sebastian Bach. Waar de muziek van Bach gekenmerkt wordt door contrapunt en structuur, laat Vivaldi de blokfluit dansen en stralen. Geïnspireerd door Vivaldi’s benadering schrijft de jonge Nederlandse componist Reza Namavar speciaal voor dit concert een nieuw werk voor Horsch en het Orkest van de 18e Eeuw, waarin Horsch zowel als solist als muzikaal leider optreedt. 

Orkest van de 18e Eeuw 

Het Orkest van de 18e Eeuw staat bekend als een vooraanstaand orkest op het gebied van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Opgericht door dirigent Frans Brüggen en violiste Lucy van Daal verwierf het orkest begin jaren ‘80 wereldfaam door groot symfonisch repertoire uit te voeren op originele instrumenten. Sindsdien blijft het Orkest van de 18e Eeuw op zoek naar manieren om zichzelf te vernieuwen. De benadering van de muziek en hoe die gepresenteerd wordt is kritisch, nieuwsgierig, onderzoekend en vooruitstrevend. Hierdoor blijft het iconische repertoire dat het orkest uitvoert springlevend. 

Programme & Musicians

J.S. Bach  Concerto BWV 1053 (arr. Frans Brüggen)  |  Vivaldi  Flautino concerto RV 443  |  Vivaldi  Aria: ‘Vedrò con mio diletto’, from ‘Il Giustino’, RV 717  |  Vivaldi  Concerto in a kl.t. uit L’Estro Armonico RV 522 op. 3 nr. 8  |  Reza Namavar  New work   |  J.S. Bach  Concerto in A minor. BWV 1041 (arr. Lucie Horsch)   

Performers: Orchestra of the 18th Century  |  Lucie Horsch  recorder and musical director

The recorder in the leading role

Those who associate the recorder with children’s songs and compulsory lessons at music school have probably never heard Dutch recorder player Lucie Horsch. The 25-year-old Horsch, winner of the Nederlandse Muziekprijs, an Edison and an Opus Klassik Award, is a passionate advocate of the quality and usability of music for recorder throughout the ages. The Voice of the Recorder focuses on music by two Baroque composers who both had a love for this small instrument: the Italian composer Antonio Vivaldi and the German Johann Sebastian Bach. Where Bach’s music is characterised by counterpoint and structure, Vivaldi lets the recorder dance and shine. Inspired by Vivaldi’s approach, young Dutch composer Reza Namavar wrote a new work for Horsch and the Orchestra of the 18th Century especially for this concert. In this piece, Horsch will perform both as soloist and as musical director.

The Orchestra of the 18th Century

The Orkest van de 18e eeuw is known as a leading orchestra in the field of historically informed performance practice. Founded by conductor Frans Brüggen and violinist Lucy van Daal, the orchestra gained world fame in the early 1980s by performing large symphonic repertoire on original instruments. Since then, the Orchestra of the 18th Century has continued to look for ways to renew itself. Its approach to music and how it is presented is critical, curious, inquisitive and progressive. This keeps the iconic repertoire performed by the orchestra alive and kicking.

Hear Here!

Because we want to give you the opportunity to hear as much classical music as possible. You can buy concerts in bulk with a nice discount! When you buy at least four “Hoor bij ons” aka “Hear Here” concerts, you receive € 5 discount on these concerts and for all future concerts the entire season. This discount is connected to your e-mailadres. In order for this to work your first purchase must be the serie via this link.

Bezoek ook