FOTO: © Marco Borggreve
Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Marmen Quartet

Brahms, Ravel, Takemitsu

 • Datum
  vr 17 mei 2024
 • Tijd
  20.15 - ca.21.50 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 29,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

Programma

Takemitsu A Way a Lone | Ravel Strijkkwartet in F | Brahms Strijkkwartet nr. 1 in c op. 51/1 

Johannes Marmen viool | Laia Valentin Braun viool | Bryony Gibson-Cornish altviool | Sinéad O’Halloran cello 

Het Marmen Quartet uit Londen is een van de grote openbaringen van de laatste jaren. Ze wonnen zo’n beetje elke prijs die er als kwartet te winnen valt en zij hebben zich ontpopt tot een volwassen kwartet met een pittige en uitgebalanceerde klank, gepaard aan een individuele muzikale vrijheid die altijd het grotere geheel dient. 

Brahms Strijkkwartet nr. 1 

Het Cuarteto Quiroga speelt op 12 januari al het Eerste Strijkkwartet van Johannes Brahms, het monumentale, groots opgezet meesterwerk met die brede, volle klank. De muziek is stuwend, intens en vol emotionele diepgang. Elk kwartet kan weer een hele eigen draai geven aan deze muziek, daarom hebben we het Marmen Quartet gevraagd om dit werk óók op het programma te zetten. Want tussen de Spanjaarden en de tien jaar jongere Britten zit een klankwereld van verschil. De noordelijke Britten versus de zuidelijke Spanjaarden. Maar wat de kwartetten delen: zij spelen op het allerhoogste niveau. 

Ravel Strijkkwartet 

Het Strijkkwartet in F van Maurice Ravel was een reactie op het tien jaar oudere strijkkwartet van Claude Debussy. Want waar Debussy met zijn impressionisme heldere structuren schuwde, wilde Ravel juist terugkeren naar de orde en duidelijkheid van de klassieke vormen. Het kwartet van Ravel klinkt daardoor krachtig en stellig. Ondanks die verschillen zijn de twee kwartetten in zekere zin familie van elkaar. Debussy, die behoorlijk kritisch kon zijn, was er dan ook zeer enthousiast over: ‘In naam der muziekgoden, verander geen noot aan je kwartet…’ 

Foto Marmen Quartet
FOTO: © Marco Borggreve
 • vr 17 mei 2024
  20.15 - 21.50 uur

Programme

Takemitsu A Way a Lone | Ravel Stringquartet in F | Brahms Stringquartet nr. 1 in c on. 51/1 

Johannes Marmen violin | Laia Valentin Braun violin | Bryony Gibson-Cornish altviolin | Sinéad O’Halloran cello 

London-based Marmen Quartet is one of the great revelations of the past few years. They won just about every award there is to win as a quartet and they have emerged as a mature quartet with a punchy and balanced sound, paired with an individual musical freedom that always serves the bigger picture. 

Marmen Quartet plays Brahms String quartet nr. 1  

The Cuarteto Quiroga is already playing Johannes Brahms’ First String Quartet, that monumental, grand masterpiece with broad, full sound, on 12 January. The music is driving, intense and full of emotional depth. Each quartet can put its own twist on this music, which is why we asked the Marmen Quartet to put this work on the programme as well. Because between the Spaniards and the ten years younger British there is a world of sound differences. The northern Britons versus the southern Spaniards. However, the one thing the quartets share: the fact that they play at the very highest level. 

Ravel String quartet  

Maurice Ravel’s String Quartet in F was a reaction to Claude Debussy’s string quartet, which is ten years older. For whereas Debussy eschewed clear structures with his impressionism, Ravel, on the contrary, wanted to return to the order and clarity of classical forms. As a result, Ravel’s quartet sounds powerful and stilted. Despite these differences, the two quartets are in some ways related. Debussy, who could be quite critical, was therefore very enthusiastic about them: ‘In the name of the music gods, don’t change a note in your quartet…’ 

Hear Here!

Because we want to give you the opportunity to hear as much classical music as possible. You can buy concerts in bulk with a nice discount! When you buy at least four “Hoor bij ons” aka “Hear Here” concerts, you receive € 5 discount on these concerts and for all future concerts the entire season. This discount is connected to your e-mailadres. In order for this to work your first purchase must be the serie via this link.

 • vr 17 mei 2024
  20.15 - 21.50 uur

Bezoek ook