FOTO: © Marco Borggreven
Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Daniel Rowland & Friends

Korngold Hommage

 • Datum
  za 10 jun 2023
 • Tijd
  20.15 - ca.22.00 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 28,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

Violist Daniel Rowland is al jaren kind aan huis bij de Stadsgehoorzaal. Samen met zijn muzikale vrienden brengt hij dit keer een hommage aan Korngold, inclusief liederen gezongen door mezzosopraan Barbara Kozelj.

Daniel Rowland

Het spel van de Nederlands/Engelse violist Daniel Rowland wordt in de Guardian ‘wonderbaarlijk en betoverend tot in de details’ genoemd, terwijl de Glasgow Herald zijn ‘verbijsterende klank en unieke geconcentreerde intensiteit’ roemt. Op het internationale podium heeft Daniel zich gevestigd als bijzonder charismatische en avontuurlijke speler met een breed repertoire van Vivaldi en Brahms tot Schnittke en Ferneyhough.

Hij speelde de afgelopen seizoenen talloze soloconcerten van Tromsø tot Kaapstad, met dirigenten als van Zweden en Holliger en is te gast op toonaangevende festivals. Daniel was 12 jaar de eerste violist van het beroemde Brodsky Quartet.

Rowland is niet alleen een getalenteerd violist, maar weet ook een kring van geweldige musici om zich te verzamelen voor bijzondere projecten, onder wie dit keer de Sloveense mezzosopraan Barbara Kozelj, een gepassioneerde en toegewijde artiest die zich heeft bewezen als een charismatisch en veelzijdig musicus, en pianist (én artistiek directeur van het Kamermuziekfestival Delft) Nino Gvetadze.

Korngold

Het Oostenrijkse wonderkind Erich Wolfgang – what’s in a name – Korngold schreef zijn eerste volwassen composities in 1909, toen hij slechts twaalf jaar oud was. Hij werd geroemd door Richard Strauss, Gustav Mahler doopte hem de nieuwe Mozart. De successen van zijn opera’s Der Ring des Polykrates en Violanta leken de zeventienjarige Korngold te verzekeren van zijn plek in de muziekgeschiedenis. Zijn werken stonden op het repertoire van beroemde zangers, dirigenten en solisten, Die Tote Stadt, zijn vierde opera beleefde enorme successen.

En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Korngold vertrok naar Amerika, waar hij zich toelegde op de filmmuziek. Daarmee legde hij de basis voor generaties filmmuziekcomponisten. Zijn terugkeer naar opera’s, orkestwerken en kamermuziek werd na de oorlog weggehoond. ‘More corn than gold’, sneerde een recensent. Hij hoorde nu bij de film en werd daardoor niet meer serieus genomen. Hij stierf in muzikale vergetelheid. Jarenlang klonk alleen het Vioolconcert nog wel eens ergens. Tot in 1975 Die Tote Stadt werd opgenomen. Met deze opera begon een Korngold-revival. Daniel Rowland en zijn vrienden laten in een breed programma horen dat Korngold een van de grote componisten van de twintigste eeuw was, een romanticus in hart en nieren met een zeldzaam talent voor melodieën.

Webern Langsamer Satz | Brahms Regenlied WoO 23, Es hing der Reif op. 106/3, Der Tod, das ist die kühle Nacht op. 96/1, O wüsst ich doch den Weg zurück op. 63/8 | Korngold: ‘Much ado about nothing’ Suite op. 11, 3 Lieder op. 22, Lieder des abschieds op. 14, Pianokwintet in E op. 15, Marietta’s lied

Barbara Kozelj mezzosopraan | Daniel Rowland viool | Floor LeCoultre viool | Benjamin Roskams altviool | Maja Bogdanovic cello | Nino Gvetadze piano

 • za 10 jun 2023
  20.15 - 22.00 uur

Daniel Rowland is a familiar face at the Stadsgehoorzaal. For years on end, he can be found here performing a new musical project every season. This time he returns with his Ensemble 150 for a homage to Korngold.

Daniel Rowland
The Guardian has described the style of the Dutch/British violinist Daniel Rowland as ‘wonderful and magical in every aspect.’ While the Glasgow Herald praises his sound as ‘stunning with a unique concentrated intensity’. On the international stage Daniel is known as an extraordinary, charismatic and adventurous instrumentalist with a broad repertoire including Vivalid, Brahms Schnittke and Ferneyhough.

In previous seasons he performed countless solo concerts from Tromsø to Capetown, with directors as Zweden and Holliger and he has been a favoured guest on leading festivals. Daniel became the first violinist for twelve years in the famous Brodsky Quartet.

Rowland is not only a talented violinist, but also knows a circle of great musicians to gather for special projects, including this time Artistic Director of the Kamermuziekfestival Delft Nino Gvetadze, Slovenian mezzo-soprano Barbara Kozelj, a passionate and dedicated artist who has proven to be a charismatic and versatile musician.

Korngold
Wonderchild Erich Wolfgang – what’s in a name – Korngold wrote his first mature composition when he was twelve. He became adored by Richard Strauss and baptized as the new Mozart by Gustav Mahler. De successes of his Opera’s Der ring des Polykrates and Violanta seemed to assure the seventeen-year-old Korngold of a place in the music history books. His works were used in the repertoires of famous singers, directors and soloists. Also Die Tote Stadt, his fourth opera, was generating huge successes.

And then came WWII. The Jewish Korngold left for America where he devoted himself to film music. By doing so he laid the foundation for generation of film music composers. When he shifted back to Opera’s, orchestral works and chamber music it was received with mockery.  ‘More corn than gold’ was the reaction of the reviewer. He was now associated with film music and was not taken serious anymore. He died in musical oblivion. For years on end only his Violin concerto was played occasionally. But in 1975 Die Tote Stadt was recorded and with this opera a Korngold-revival. Daniel Rowland and Ensemble 150 will show in a broad program that Korngold was one of the biggest composers of the 20th century. Characterized as a romantic in heart and soul and with a rare talent for melodies.

Korngold Hommage Korngold 3 song op. 20, Suite for piano lefthanded, 2 violins and cello op. 23, Abschiedslieder op. 14, Pianoquintet in E op. 15

Daniel Rowland violin | Floor LeCoultre violin and viola| Tim Brackman violin | Dana Zemtsov viola | Maja Bogdanovic cello | NN cello | Nino Gvetadze piano

 

 • za 10 jun 2023
  20.15 - 22.00 uur

Bezoek ook