Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Nieuwe Philharmonie o.l.v. Johannes Leertouwer

Messiah

 • Datum
  vr 23 dec 2022
 • Tijd
  19.30 - ca.22.35 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 40,00
 • Zaal
  Grote Zaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

Waar de rest van Nederland met Kerst vaak naar Bachs Weihnachtsoratorium luistert, hebben we in Leiden – net als in Londen – onze zinnen gezet op Handels Messiah. Geen Kerst zonder Messiah!

Messiah

Wie ‘Messiah’ zegt, denkt vast direct aan het beroemde ‘Hallelujah’. Maar Handels Oratorium is veel meer dan dat. Handel componeerde de Messiah in Londen, waar hij een succesvol opera-imperium leidde. Als slimme zakenman schreef hij een oratorium dat uitgevoerd kon worden tijdens de Stille Week, wanneer alle theaters gesloten waren. Dat zou hem gegarandeerd volle zalen opleveren. Dat oratorium werd de Messiah, in zekere zin een opera over Christus als messias. Het is duidelijk dat Handel als operacomponist op de top van zijn kunnen was, waardoor het Bijbelse verhaal op ongekende manier tot leven komt. Handels prachtige aria’s, imponerende koren en geweldige orkestmuziek is om te smullen.

Nieuwe Philharmonie o.l.v. Johannes Leertouwer

Violist en dirigent Johannes Leertouwer en zijn Nieuwe Philharmonie zijn kind aan huis in de Stadsgehoorzaal. Met zijn spraakmakende Brahms-project gaan zij diep de negentiende eeuw in, maar Leertouwer en zijn orkest zijn als een vis in het water in het achttiende-eeuwse repertoire. Leertouwer voert zijn orkest aan vanuit zijn positie als violist én stelt het koor en de solisten op vóór het orkest. Zo brengt hij het Messiah-verhaal nog dichter bij het publiek.

Handel Messiah

Nieuwe Philharmonie | Johannes Leertouwer dirigent

 • vr 23 dec 2022
  19.30 - 22.35 uur

While the rest of the Netherlands often listens to Bach’s Weihnachtsoratorium at Christmas, in Leiden – just like in London – we set our sights on Handel’s Messiah. No Christmas without Messiah!

Messiah

Whoever says “Messiah” probably immediately thinks of the famous “Hallelujah”. But Handel’s Oratorium is much more than that. Handel composed the Messiah in London, where he led a successful opera empire. As a shrewd businessman, he wrote an oratorio that could be performed during the Holy Week, when all theatres were closed. That would certainly bring him full houses. That oratorio became the Messiah, in a sense an opera about Christ as messiah. It is clear that Handel was at his peak as an opera composer, bringing the biblical story to life in unprecedented ways. Handel’s beautiful arias, impressive choirs and great orchestral music are a feast for the ears.

Nieuwe Philharmonie conducted by Johannes Leertouwer

Violinist and conductor Johannes Leertouwer and the Nieuwe Philharmonie are regulars in the Stadsgehoorzaal. With his high-profile Brahms project, they go deep into the nineteenth century, but Leertouwer and his orchestra are at home in the eighteenth-century repertoire. Leertouwer leads his orchestra from his position as violinist and arranges the choir and soloists in front of the orchestra. This way he brings the Messiah story even closer to the public.

Handel Messiah

Nieuwe Philharmonie | Johannes Leertouwer Conductor

 • vr 23 dec 2022
  19.30 - 22.35 uur

Bezoek ook