Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Calefax

Koffieconcert: Een eeuw geleden

 • Datum
  zo 20 nov 2022
 • Tijd
  11.30 - ca.12.30 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 28,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

Ons ‘eigen’ Calefax laat zien dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat is soms confronterend. Maar dat er in tijden van oorlog en veranderingen een eeuw geleden zulke prachtige muziek werd geschreven, geeft ook weer hoop voor het heden.

Europa in verwarring en extase

Het begin van de twintigste eeuw – dat was me een tijd! De industriële revolutie had diepe voren getrokken in de West-Europese maatschappij. De middenklasse floreerde en eiste zijn plek op in de politiek, kunst en cultuur. Reizen werd steeds gemakkelijker en culturen begonnen elkaar wereldwijd te beïnvloeden. De eerste koloniën vielen, wat politieke aardverschuivingen teweegbracht en zelfs leidde tot de Eerste Wereldoorlog, en een pandemie: de Spaanse griep van 1918.

In de kunst voltrok zich een revolutie: waar figuratieve beeldende kunst werd afgedankt gold hetzelfde voor de tonaliteit in de klassieke muziek. En al die nieuwe muzikale geuren en kleuren die zich aandienden: een waaier aan mogelijkheden! Hoe hield een componist zich hierin staande?


Weill
Dreigroschen Suite | Debussy Préludes | Janáček In de mist | Schulhoff Hot Music | Gerschwin (delen uit) An American in Paris

 • zo 20 nov 2022
  11.30 - 12.30 uur

Our ‘own’ Calefax shows that history repeats itself. This can be confronting. But the fact that such beautiful music was written in times of war and change a century ago also gives hope for the present.

Europe in confusion and ecstasy

The beginning of the twentieth century – what a time! The industrial revolution had deeply affected Western European society. The middle class flourished and claimed its place in politics, art and culture. Travel became easier and cultures began to influence each other worldwide. The first colonies fell apart, triggering political shifts and even leading to World War I and a pandemic: the Spanish flu of 1918.

A revolution took place in art: where figurative visual art was discarded, the same applied to the tonality in classical music. And with all those new musical colors that presented themselve: a whole range of possibilities erupted! How could a composer cope with this?

Weill Dreigroschen Suite | Debussy Préludes | Janáček In de mist | Schulhoff Hot Music | Gerschwin (parts of) An American in Paris

 • zo 20 nov 2022
  11.30 - 12.30 uur

Bezoek ook