Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Thomas Oliemans & Paolo Giacometti

La Bonne Chanson

 • Datum
  do 9 mrt 2023
 • Tijd
  20.15 - ca.22.00 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 28,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

Bariton Thomas Oliemans bewees met Die Winterreise al dat hij een uitstekende pianist is: hij begeleidde zichzelf op de piano tijdens het zingen. Voor het oneindig subtiele en hondsmoeilijke Franse repertoire neemt hij pianist Paolo Giacometti mee, maar hij schuift zelf ook aan de vleugel: samen spelen zij Ravels Ma Mère l’Oye quatre-mains.

Thomas Oliemans

‘Het ligt zo voor de hand’, schreef Peter van der Lint in Trouw,  ‘en toch komt het nooit voor in klassieke muziek – een zanger die zichzelf begeleidt. Zo speelde en zong Schubert ooit deze liederen voor aan zijn vrienden. En Oliemans stapte dapper in dat historische spoor. Eenzamer dan ooit op het podium, niemand om op terug te vallen dan jezelf. Maar tegelijk heer en meester over elke maat. Aarzelingen van de zanger die je als pianist kunt opvangen, en omgekeerd. Het was een buitengewoon fascinerende uitvoering (…). Een prachtige zanger is het, die ook nog eens uitstekend piano kan spelen.’

Paolo Giacometti

Pianist Paolo Giacometti behoeft geen introductie meer, zó vaak speelde hij bij ons in de Stadsgehoorzaal. Op 23 oktober 2022 nog, als duopartner van Pieter Wispelwey.

Fauré en Ravel

Een Franse Lied wordt ‘Mélodie’ genoemd, in tegenstelling tot het populaire ‘Chanson’. De Franse Mélodie ontstond onafhankelijk van het Duitse Lied en is dan ook totaal anders: lichter, ongrijpbaarder, etherischer. Gabriel Fauré’s liederen weerspiegelen het Fin de siècle: verfijnd, verdroomd, lyrisch, soms geestig en speels, zelden echt verdrietig en eigenlijk nooit woest. Maurice Ravel wordt vaak in één adem genoemd met Debussy, maar zijn pianomuziek is geheel eigen en uniek, een wereld op zichzelf.

Fauré La Bonne Chanson op. 61, L’Horizon Chimerique op. 118 | Ravel Don Quichotte à Dulcinée, Tombeau de Couperin, La Mère l’Oye

Thomas Oliemans bariton & piano | Paolo Giacometti piano

 • do 9 mrt 2023
  20.15 - 22.00 uur

Baritone Thomas Oliemans has already proven that he is an excellent pianist with Die Winterreise: he accompanied himself on the piano while singing. For the infinitely subtle and extremely difficult French repertoire he takes pianist Paolo Giacometti with him, but he also takes a seat at the grand piano himself: together they play Ravel’s Ma Mère l’Oye quatre-mains.

Thomas Oliemans

About an earlier performance by Thomas Oliemans Peter van der Lint wrote: ‘It was an extremely fascinating performance (…). He is a wonderful singer, who can also play the piano excellently.’

Paolo Giacometti

Pianist Paolo Giacometti needs no introduction, that’s how often he has played in our Stadsgehoorzaal. Even this year, on October 23, as a duo partner of Pieter Wispelwey.

Fauré, Debussy and Ravel

A French song is called ‘Mélodie’, as opposed to the popular ‘Chanson’. The French Mélodie was created independently of the German Lied and is therefore completely different: lighter, more indefinable, more ethereal. Gabriel Fauré’s songs reflect the Fin de siècle: refined, dreamy, lyrical, sometimes witty and playful, rarely really sad and never really furious. Fauré paved the way for Claude Debussy’s even stronger impressionism. Maurice Ravel is often mentioned in the same breath as Debussy, but that is not completely fair: his piano music is all his own style and unique, a world in itself.

Fauré La Bonne Chanson op. 61| Debussy Trois ballades de Francois Villon | Ravel Don Quichotte à Dulcinée, Tombeau de Couperin

Thomas Oliemans baritone & piano | Paolo Giacometti piano

 • do 9 mrt 2023
  20.15 - 22.00 uur

Bezoek ook