FOTO: © Raymond de Vries
Naar agenda
Bestellen
 • Dans

Conny Janssen Danst

ZIEL

 • Datum
  wo 31 jan 2024
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 25,00
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

Op zoek naar vrijheid, lichtheid en onverwachte ontmoetingen. Wat houdt ons tegen het leven te omarmen en de restricties die we onszelf en elkaar opleggen te doorbreken?

Het Rotterdamse dansgezelschap Conny Janssen Danst presenteert de nieuwe voorstelling ZIEL, waarin het verlangen om voluit te leven leidend is. Met een ijzersterke, avontuurlijke groep dansers bestaande uit jong talent en bekende gezichten.

In het nieuwste werk van Conny Janssen staan we midden in het leven, met alle onzekerheden en tegenstellingen die daar bij horen. Kunnen we het leven accepteren zonder verlamd te raken door de uitdagingen die voor ons liggen. Zijn we bereid risico’s te nemen? Kunnen we ons ook comfortabel voelen als het leven zich niet naar onze voornemens en wensen plooit?

ZIEL is een ode aan het leven, met al zijn ups en downs, zijn verrassingen en teleurstellingen. Van verstilde momenten tot uitbundige vieringen, van pijnlijke confrontaties tot hoopvolle verwachtingen. In ZIEL geven we uiting aan de drang vrij en onbezonnen te zijn, de luiken open te gooien en in het diepe te duiken, zonder angst of schroom.

In haar voorstellingen herkennen we onszelf en de wil om contact te maken. Haar dans brengt werelden bij elkaar

Conny Janssen choreografie | Adi Amit, Pedro Correia (stage), Alfonso López González, Pedro Ricardo Henry, Maud Huizing, Sara Mistrorigo (stage), Gaspar Ribeiro (stage), Mariko Shimoda, Remy Tilburg, Carmine Vigliotti dans

*Bij deze voorstelling zit een gratis inleiding. Wil je hier heen? Geef dit dan aan in het bestelproces. 

In search of freedom, lightness and unexpected encounters. What keeps us from embracing life and breaking through the restrictions we impose upon ourselves?

The Rotterdam-based dance company Conny Janssen Danst presents its new production ZIEL (SOUL) in which the guiding principle is the desire to live life to the full. Featuring a rock-solid, adventurous group of dancers, both young talent and familiar faces.

In Conny Janssen’s most recent work, we find ourselves in our prime, including all insecurities and contradictions that go with it. Can we accept life without being paralyzed by the challenges that lie ahead. Are we prepared to take risks? Can we feel comfortable if life does not comply with our intentions and wishes?

ZIEL is an ode to life, with its ups and downs, its surprises and disappointments. From moments of contemplation to exuberant celebrations, from hard confrontations to hopeful expectations. In ZIEL, we give vent to the urge to be free and reckless, bring a breath of fresh air and dive into the deep, without fear or trepidation.

In her performances we recognize ourselves and the will to connect. Her dance brings worlds together.

Conny Janssen choreography |Adi Amit, Pedro Correia (intern), Alfonso López González, Pedro Ricardo Henry, Yanaika Holle, Maud Huizing, Sara Mistrorigo (intern), Gaspar Ribeiro (intern), Mariko Shimoda, Remy Tilburg, Carmine Vigliotti dance

Bezoek ook