Naar agenda
Bestellen
 • Dans

Panama Pictures

Tipping Point

 • Datum
  di 26 nov 2024
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 22,50
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

Tipping Point is een adembenemende balans-act waarin zes performers de confrontatie aangaan met een groot, nauwelijks te bedwingen halfrond object.

Het object oogt als een afgebroken deel van een scheepswrak of een stuk ruimteafval. Zodra de zes het beklimmen, kantelt het en moeten ze onmiddellijk reageren om zich staande te houden. Die instabiliteit versterkt zowel hun kwetsbaarheid als de afhankelijkheid van elkaar; elke beweging heeft invloed, op het object en op elkaar.

Balans

De performers gaan op zoek naar evenwicht – van het object en van hun onderlinge verhoudingen –, maar ontdekken dat ze daarbij genadeloos tegen de grenzen van hun individuele vrijheden botsen. Alleen door zich over te geven aan de wetten van de zwaartekracht én elkaar kunnen ze het object bespelen en overeind blijven. Alleen door samen te werken kunnen ze voor heel even de perfecte balans en controle vinden.

Tipping Point is een uitdagende voorstelling over afhankelijkheid, wisselende machtsverhoudingen en grote oncontroleerbare elementen. Met een unieke, krachtige taal op het grensvlak van dans en acrobatiek, vol van risico’s, weet Panama Pictures ermee de toeschouwers op het puntje van hun stoel te houden.

Over Panama Pictures

Panama Pictures maakt zintuiglijk theater met een heel krachtige, soms ronduit spectaculaire, maar toch verfijnde bewegingstaal, waarin dans en acrobatiek als vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Choreograaf Pia Meuthen vertaalt literaire en filosofische inspiratiebronnen naar poëtische beelden en weet haar toeschouwers te raken met de menselijke uitstraling van het geheel. Ze toont werelden die herkenbaar zijn voor de toeschouwer, maar ook altijd ruimte bieden voor eigen interpretatie.

In het werk van Panama Pictures gaat de beweging een uitdagende dialoog aan met architectonische decors. De door vaste vormgever Sammy van den Heuvel gecreëerde objecten en ruimtes bepalen niet alleen de sfeer, maar vormen ook een uitdaging, belemmering en beweegreden voor de performers, die er de grenzen opzoeken van wat mogelijk is. Je voelt als toeschouwer de impact van de bewegingen en het risico dat de performers nemen. Hier staat iets op het spel.

Tipping Point is een coproductie van Panama Pictures, LOFFT – DAS Theater (Leipzig) en Strijbos & van Rijswijk.

Pia Meuthen  choreografie  |  Tarek Rammo, Francesco Barba, Davide Bellotta, Fabian Krestel, Arvi Yrjölä, Candela Murillo  dans en acrobatiek

Tipping Point is a breathtaking balancing act in which six performers confront a large, barely contained hemispherical object.

The object looks like a chipped part of a shipwreck or a piece of space debris.  As soon as the six climb it, it tilts, and they have to instantly react to keep themselves upright. That instability shines light on their vulnerability and their dependence on each other. Every move one of the six makes impacts the others. Only by surrendering to the laws of gravity and each other can they beat the object and stay upright.

Balance

Tipping Point is a challenging performance about dependence, changing power relations and large uncontrollable elements. With a unique, powerful language at the interface of dance and acrobatics, full of risks, Panama Pictures manages to keep the audience on the edge of their seats. The movements are accompanied, propelled, magnified or negated by a specially composed music composition that is larger than life at times and emphasizes the emptiness at other times.

About Panama Pictures

Panama Pictures creates sensory theater with a very powerful, sometimes downright spectacular yet refined movement language, in which dance and acrobatics merge. Choreographer Pia Meuthen translates literary and philosophical sources of inspiration into poetic images and manages to touch her spectators with human charisma. She shows worlds that are recognizable to the spectator, but also always leave room for her own interpretation.

In the work of Panama Pictures, the movement enters into a challenging dialogue with architectural settings. The objects and spaces created by permanent designer Sammy van den Heuvel not only define the atmosphere but also challenge, hinder and motivate the performers, who explore the limits of what is possible. As a spectator, you’ll feel the impact of the movements and the risk the performers take.

Bezoek ook