Naar agenda
Bestellen
 • Dans

Arno Schuitemaker

After After

 • Datum
  di 15 okt 2024
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 24,50
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

In After After laat Arno Schuitemaker zich inspireren door een vraag van de jonge, Italiaanse filosoof Federico Campagna: ‘How can we help the creation of new worlds out of the ruins of our own?’ Zonder zich te focussen op het tonen van de ruïnes, onderneemt hij een zoektocht naar hoe we nieuwe werelden kunnen creëren. Met zeven dansers vertrekt de voorstelling vanuit een wit canvas en neemt een zinderende duik in het onbekende. 

Op de achtergrond speelt het idee dat Campagna in zijn werk beschrijft: hoe elk van de beschavingen die we tot nu toe kennen – de Egyptische, de Griekse, de Romeinse enzovoort – telkens een climax heeft bereikt, om vervolgens uiteen te vallen.

Arno Schuitemaker: ‘Wij zijn in zijn visie nu aangekomen op het eindpunt van de neoliberale of kapitalistische samenleving. Er is geen uitweg meer. Ik wil me niet focussen op het tonen van de ruïnes, maar een zoektocht ondernemen naar hoe we nieuwe werelden kunnen creëren.” After After breekt een lans voor de poging. “Dat we het blijven proberen is van levensbelang. Hoe zouden die nieuwe werelden kunnen verschijnen? Wat zouden we kunnen intekenen op een leeg vel?”

De dansers vormen een diverse cast, barstend van energie en dynamiek, waarin ieders individuele kracht voorop staat. Het podium is hun speelruimte, hun lichaam is het instrument, hun veelzijdigheid is de sleutel. Een radicaal transformerend decor vormt de verrassende enscenering.

Over Arno Schuitemaker

Schuitemaker wordt gezien als een van de meest vooruitstrevende makers van het moment. Zijn werk wordt geprezen om de hypnotiserende kracht en om de inventieve vormen die hij creëert, die even intiem als universeel aandoen. Met succesvolle voorstellingen als The Way You Sound Tonight (in 2019 bekroond met de Zwaan voor meest indrukwekkende dansproductie) en 30 appearances out of darkness (2022) doorbreekt hij grenzen tussen dans, performance, beeldende kunst en clubcultuur. Hij werkt opnieuw samen met de gerenommeerde lichtontwerper Jean Kalman en met componist Aart Strootman die speciaal voor After After gelaagde, elektronische muziek componeert.

In After After, Arno Schuitemaker finds inspiration in a question by the young Italian philosopher Federico Campagna: ‘How can we help the creation of new worlds out of the ruins of our own?’ With seven dancers, the performance starts from a white canvas and takes a thrilling dive into the unknown. 

The main motivation behind this theatrical experience is the idea that Campagna describes in his work: how each of the civilizations we know so far – the Egyptian, the Greek, the Roman and so on… — has always reached a climax, only to fall apart. Arno Schuitemaker: “In his view, we have arrived at the final stretch of the neoliberal or capitalist society. There is no way out anymore. I don’t want to focus on showing the ruins, but start showcasing ways to create new worlds.” After After is an ode to the attempt. “It is vital that we keep trying. How could those new worlds emerge? What could we write on an empty sheet?”

The dancers form a diverse cast, bursting with energy, each empowered by their individual strengths. The stage is their playground, their bodies are their instruments, and their versatility is the key. 

About Arno Schuitemaker

Schuitemaker is considered one of the most progressive creators of the moment. His work is praised for its hypnotizing power and for the inventive formats he creates, which seem as intimate as they are universal. With successful performances such as The Way You Sound Tonight (awarded the 2019 Zwaan for most impressive dance production) and 30 appearances out of darkness (2022), he breaks down boundaries between dance, performance, visual art and club culture. He is once again teaming up with renowned lighting designer Jean Kalman and with composer Aart Strootman, who is composing layered, electronic music especially for After After.

Bezoek ook