Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Cappella Amsterdam & Calefax Rietkwintet

Moeder Aarde

 • Datum
  vr 6 okt 2023
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Zaal
  Grote Zaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

Onze ‘huisblazers’ van Calefax en de zangers van Cappella Amsterdam slaan de handen ineen voor een ode aan Moeder Aarde, met tijdloze muziek van Monteverdi en Dvořák, maar ook gloednieuwe klanken van Kate Moore. 

Moeder Aarde 

Moeder Aarde geeft, is vruchtbaar, biedt een thuis, voedt en ontfermt zich over ons. Moeder Aarde is een collectief bewustzijn dat zich op een hoger niveau bevindt dan uitwisseling van taal. Net als muziek. Daarom brengen Calefax en Cappella Amsterdam met muziek een ode aan Moeder Aarde. In tijden van elektrisch rijden en vliegschaamte kijken zij met zorg, maar ook met hoop om zich heen en laten de muziek het laatste woord. 

Cappella Amsterdam & Calefax 

De 5 blazers van Calefax zijn al jaren kind aan huis bij de Stadsgehoorzaal. Elk concert weten ze weer te verrassen, te prikkelen en te ontroeren. Cappella Amsterdam is misschien wel het beste koor van Nederland. De 24 zangers en 5 blazers zijn samen veel meer dan de som van hun delen, samen brengen zij een unieke, prachtige, ontroerende, opzwepende, zorgwekkende én hoopvolle klankwereld 

Jean Féry Rebel Les Éléments | Josquin Desprez In principio erat verbum | Kate Moore Nieuwe compositie | Dvořák Songs Of Nature | Ticheli Earth Song | Paul Simon The sound of Silence | Onbekend (1400 v. Chr.) The Hurrian Hymn | Monteverdi Hor che l ciel e la terra | Rudolf Escher These are the Days when Birds come back 

Our ‘house horn’ of Calefax and the singers of Cappella Amsterdam join forces for an ode to Mother Earth, featuring timeless music by Monteverdi and Dvořák, as well as brand new sounds by Kate Moore. 

Mother earth 

Mother Earth gives, is fertile, provides a home, nourishes and cares for us. Mother Earth is a collective consciousness that is at a higher level than exchange of language. Just like music. That is why Calefax and Cappella Amsterdam bring an ode to Mother Earth with music. In times of electric driving and flight shaming, they look around with care, but also with hope, and let music have the last word. 

Cappella Amsterdam & Calefax 

The five wind players of Calefax have been a familiar presence at the Stadsgehoorzaal for years. Every concert they manage to surprise, excite and move. Cappella Amsterdam is perhaps the best choir in the Netherlands. The 24 singers and 5 wind players are much more than the sum of their parts, together they bring a unique, beautiful, moving, uplifting, caring and hopeful sound world. 

Jean Féry Rebel Les Éléments | Josquin Desprez In principio erat verbum | Kate Moore Nieuwe compositie | Dvořák Songs Of Nature | Ticheli Earth Song | Paul Simon The sound of Silence | Unknown (1400 BC) The Hurrian Hymn | Monteverdi Hor che l ciel e la terra | Rudolf Escher These are the Days when Birds come back 

Hear here!

Because we want to give you the opportunity to hear as much classical music as possible. You can buy concerts in bulk with a nice discount! When you buy at least four “Hoor bij ons” aka “Hear here” concerts, you receive €5 discount on these concerts and for all future concerts the entire season. This discount is connected to your e-mailadres. In order for this to work your first purchase the serie must be via this link.

Bezoek ook