FOTO: © Lenny Oosterwijk
Naar agenda
Bestellen
 • Muziek
 • Hoor bij ons!

Artvark Saxophone Quartet & Claron McFadden

Hear, hear, listen!

 • Datum
  do 8 feb 2024
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 29,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

McFadden straalt tussen de saxofoons. Ongetwijfeld was deze samenwerking een van de beste van dit jaar. Op ‘Sly Meets Callas’ bewijst Claron McFadden het perfecte vijfde lid van Artvark te zijn. Haar uitzonderlijk flexibele stem met zoveel kleuren is in zo’n harmonie met de saxofoons, dat je je afvraagt wat je hoort. Zeer indrukwekkend.’ schreef Het Parool over het vorige samenwerkingsproject van Artvark en Claron McFadden. Nu komen ze met een nieuw programma, dat draait om het vrouwelijk perspectief. Want: ‘In veel gebieden van onze samenleving zelfs in de kunst, wordt meestal het mannelijke perspectief geprojecteerd. In dit programma willen we onszelf en ons publiek uitnodigen om ook naar andere invalshoeken te luisteren.’ McFadden selecteerde een interessante en bonte schakering aan filosofische, spirituele en grappige teksten van vrouwen uit de geschiedenis als uitgangspunt voor dit veelzijdige programma.  

Claron McFadden 

Sopraan Claron McFadden is een van de meest veelzijdige zangers van haar generatie. Haar verhuizing van Amerika naar Nederland was de start van een indrukwekkende carrière: als operazangeres schitterde ze in producties van onder andere La Scala, De Nederlandse Opera en de Bayerische Staatsoper en als soliste zong ze met veel grote orkesten, onder de beroemdste dirigenten. Tegelijkertijd worden haar optredens met jazzmusici als Eric Vloeimans, Henk Meutgeert en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Chris Hinze en Aka Moon alom geprezen. En dat is niet verwonderlijk. Want als Claron McFadden het podium betreedt, dan staat daar een enorm krachtige muzikale persoonlijkheid, een unieke, energieke en zeer muzikale natuurkracht die genres overstijgt en de muziek steeds naar het hoogste niveau tilt. 

Artvark Saxophone Quartet 

Net als McFadden meandert Artvark door muzikale tradities. Het meest eigenzinnige saxofoonkwartet van Nederland beweegt zich over het podium volgens een geïmproviseerde choreografie. Artvark staat voor vernieuwende eigen composities, eigenzinnige solisten en de avontuurlijke groove van vier saxofoons. Want zoals ze het zelf zeggen: ‘Artvark verbindt werelden en verlegt grenzen, zowel in zichzelf als in hun muziek. Voortdurend op zoek naar meer, blijft Artvark graven, wroetend door de modder, op zoek naar die ene truffel.’ 

Artvark en Claron McFadden muziek en teksten 

Artvark Saxophone Quartet: Rolf Delfos sopraansax, altsax | Bart Wirtz altsax | Mete Erker tenorsax | Peter Broekhuizen baritonsax | Claron McFadden sopraan

‘McFadden shines among the saxophones. No doubt this collaboration was one of the best this year. On ‘Sly Meets Callas,’ Claron McFadden proves to be the perfect fifth member of Artvark. Her exceptionally flexible voice with so many colors is in such harmony with the saxophones that you wonder what you are hearing. Very impressive.’ Wrote Het Parool about Artvark and Claron McFadden’s previous collaborative project. Now they come with a new program, which revolves around the female perspective. Because, ‘In many areas of our society even in art, usually the male perspective is projected. In this program, we want to invite ourselves and our audience to listen to other perspectives as well.’ McFadden selected an interesting and colorful array of philosophical, spiritual and humorous texts by women throughout history as a starting point for this multifaceted program. 

Claron McFadden  

Soprano Claron McFadden is one of the most versatile singers of her generation. Her move from America to the Netherlands was the start of an impressive career: as an opera singer she shone in productions of La Scala, De Nederlandse Opera and the Bayerische Staatsoper, among others, and as a soloist she sang with many great orchestras, under the most famous conductors. At the same time, her performances with jazz musicians such as Eric Vloeimans, Henk Meutgeert and the Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Chris Hinze and Aka Moon are widely acclaimed. And that’s not surprising. Because when Claron McFadden takes the stage, there stands an enormously powerful musical personality, a unique, energetic and very musical force of nature that transcends genres and always lifts music to the highest level. 

Artvark Saxophone Quartet  

Like McFadden, Artvark meanders through musical traditions. Holland’s most eccentric saxophone quartet moves across the stage according to an improvised choreography. Artvark stands for innovative compositions, self-willed soloists and the adventurous groove of four saxophones. For as they put it themselves, ‘Artvark connects worlds and pushes boundaries, both in themselves and in their music. Constantly looking for more, Artvark keeps digging, rooting through the mud, searching for that one truffle.’ 

Artvark and Claron McFadden muzic and text 

Artvark Saxophone Quartet: Rolf Delfos sopraansax, altsax | Bart Wirtz altsax | Mete Erker tenorsax | Peter Broekhuizen baritonsax | Claron McFadden sopraan

Hear here!

Because we want to give you the opportunity to hear as much classical music as possible. You can buy concerts in bulk with a nice discount! When you buy at least four “Hoor bij ons” aka “Hear here” concerts, you receive € 5 discount on these concerts and for all future concerts the entire season. This discount is connected to your e-mailadres. In order for this to work your first purchase must be the serie via this link.

Bezoek ook