ANBI

Stichting Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 • KvK-nummer
  28068351
 • RSIN
  804038703
 • B.T.W.
  NL804038703B01
 • IBAN
  NL85RABO0136633307
 • Rechtsvorm
  Stichting
 • Statutaire naam
  Stichting Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal
 • Statutaire zetel
  Leiden
 • Directie
  Mevrouw I. Pronk (directeur/bestuurder)
 • Postadres
  Breestraat 60, 2311 CS Leiden
 • E-mailadres
  info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

De statutaire doelstelling van Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal is het beheren van de monumentale huizen van deze instelling, het presenteren, organiseren en faciliteren van activiteiten op het gebied van cultuur en creatie als ook op het gebied van kennis en informatie. Het bestuur en het personeel wordt beloond conform de richtlijnen van de cao Nederlandse Podia. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Verslagen

Beleidsplan 2016-2020
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarverslag met jaarrekening 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023