ANBI

Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal


Gegevens ANBI

Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal
KvK-nummer: 28068351
RSIN: 804038703
B.T.W.: NL804038703B01
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal
Statutaire zetel: Leiden
IBAN: NL85RABO0136633307 - (Let op! Niet voor het betalen van theaterkaarten)

Postadres: Breestraat 60, 2311 CS Leiden
Bezoekadres kantoren en Stadsgehoorzaal: Breestraat 60, 2311 CS Leiden
Bezoekadres Leidse Schouwburg: Oude Vest 43, 2312 XS Leiden
Website: www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl
E-mailadres: info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl


Onze Missie

De Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal zijn gastvrije en open huizen middenin de historische binnenstad van Leiden, waar bewoners van Leiden en omstreken en (podium)kunstenaars, wetenschappers en ondernemers van over de hele wereld elkaar ontmoeten en zich laten verrassen,  inspireren en informeren. In al onze activiteiten verbinden wij mensen en initiatieven, bevorderen wij sociale cohesie en vergroten de levendigheid en leefbaarheid van de stad en regio Leiden.


Onze doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal is het beheren van de monumentale huizen van deze instelling, het presenteren, organiseren en faciliteren van activiteiten op het gebied van cultuur en creatie als ook op het gebied van kennis en informatie.


Directie
Mevrouw I. Pronk (directeur/bestuurder)


Beloningsbeleid

Het bestuur en het personeel wordt beloond conform de richtlijnen van de cao Nederlandse Podia. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.


Verslagen

Beleidsplan 2016-2020

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2021