FOTO: © Foppe Schut
Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Nieuwe Philharmonie & Shunske Sato o.l.v. Johannes Leertouwer

Brahms

 • Datum
  do 15 sep 2022
 • Tijd
  20.15 - ca.21.55 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 35,00
 • Zaal
  Grote Zaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

Johannes Leertouwer en zijn orkest spelen de muziek van Brahms zoals u die nog nooit gehoord heeft. Na vier jaar onderzoek in bronnen, boeken, partituren én in de concertzaal rondt dirigent en violist Johannes Leertouwer zijn onderzoeksproject naar de uitvoeringspraktijk van Johannes Brahms af met de kroon op Brahms’ werk: de machtige Vierde Symfonie en het ongeëvenaarde Vioolconcert.

Onderzoeksproject

Hoorde Brahms in zijn orkestmuziek het liefst de ouderwetse natuurhoorn, of de toen supermoderne ventielhoorn? Van welk hout waren de dwarsfluiten gesneden? Speelden ze strak in tempo, of juist vloeiend? Na vier jaar onderzoek naar hoe de muziek van Brahms destijds geklonken moet hebben, rondt Johannes Leertouwer zijn onderzoeksproject af met een promotie aan de Universiteit van Leiden. De soms opzienbarende resultaten, zoals het gebruik van ‘glijtonen’, de grotere vrijheid van de individuele orkestleden en het veel vloeiendere tempogebruik komen tot klinken in dit laatste concert van een serie van vier.

Podcast door Radio 4

Wist je dat er ook een podcast is genaamd ‘Brahms volgens Johannes’? Hoor wie Johannes Leertouwer is en waarom hij onderzoek doet naar de uitvoeringspraktijk van de muziek van Brahms.

Luisteren

Johannes Brahms – Vierde symfonie

Johannes Brahms is een van de meest geliefde componisten uit de romantiek. Zijn ronkende, robuuste, soms bitterzoete, dan weer lieflijke muziek verleidt orkesten al eeuwen tot de mooiste klanken. Leertouwer stoft de partituren af, verwijdert de vergeelde vernis en geeft Brahms’ muziek  de kleur terug zoals Brahms die zelf voor zich zag. De machtige Vierde Symfonie – Brahms’ laatste – en het ongeëvenaarde Vioolconcert klinken zoals nooit tevoren.

Vioolconcert

Shunske Sato is naast artistiek leider en concertmeester van de Nederlandse Bachvereniging én concertmeester van Concerto Köln ook een groot expert op het gebied van de historische uitvoering van romantische muziek. En hij is een violist met een prachtige toon, fenomenale dictie en sprekende muzikaliteit. Dé uitgelezen violist voor een van de allermooiste vioolconcerten ooit geschreven.

Brahms Vioolconcert in D op. 77, Symfonie nr. 4 in e op. 98

Nieuwe Philharmonie | Shunske Sato viool | Johannes Leertouwer dirigent

*Bij dit concert zit een inleiding. Wil je hier heen? Dit kun je aangeven tijdens het bestellen.

 • do 15 sep 2022
  20.15 - 21.55 uur

Johannes Leertouwer and his orchestra play the music of Brahms as you have never heard it before. After four years of research into sources, books, scores and in the concert hall, conductor and violinist Johannes Leertouwer concludes his research project into the performance practice of Johannes Brahms with the best of Brahms’s work: the mighty Fourth Symphony and the unparalleled Violin Concerto.

Research project

Did Brahms prefer to hear the old-fashioned natural horn or the then super-modern valve horn in his orchestral music? What wood were the flutes made of? Did they play in a steady pace, or flowingly? After four years of research into how Brahms’s music must have sounded at the time, Johannes Leertouwer completed his research project with a PhD at the University of Leiden. The sometimes startling results, such as the use of ‘slide tones’, the greater freedom of the individual orchestra members and the much smoother use of tempo will be heard in this last concert of a series of four.

Johannes Brahms – Fourth Symphony

Johannes Brahms is one of the most beloved composers of the Romantic era. His roaring, robust, sometimes bittersweet, sometimes sweet music has seduced orchestras for centuries to the most beautiful sounds. Leertouwer dusts off the scores, removes the yellowed varnish and gives Brahms’ music back the color as Brahms himself envisioned it. The mighty Fourth Symphony – Brahms’ last – and the unparalleled Violin Concerto sound like never before.

Violin Concerto

In addition to being the artistic director and concertmaster of the Nederlandse Bachvereniging and concertmaster of Concerto Köln, Shunske Sato is also an expert in the historical performance of romantic music. And he is a violinist with a beautiful tone, phenomenal diction and expressive virtuosity. The right violinist for one of the most beautiful violin concertos ever written.

Brahms Violin Concerto in D major op. 77, Symphony No. 4 in E minor op. 98

Nieuwe Philharmonie | Shunske Sato violin | Johannes Leertouwer conductor

*This concert includes an introduction. Are you interested in going? You can indicate this in the ordering process.

 • do 15 sep 2022
  20.15 - 21.55 uur

Bezoek ook