FOTO: © Benning & Gladkova
Naar agenda
Bestellen
 • Toneel
 • Bis Bis Bis!

Theater Utrecht & DOX

Quake

 • Datum
  do 2 feb 2023
 • Tijd
  19.30 - ca.20.45 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 22,50
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English
 • 'Vurige performance die nog wel even natrilt.'

  Theaterkrant
 • 'Opzwepend theater over hoe het verleden doorwerkt in het heden.'

  NRC
 • 'Quake: een meeslepende dans tegen de draai in.'

  Leeuwarder Courant

Quake is een productie van regisseur Casper Vandeputte bij Theater Utrecht, in samenwerking met DOX. Een energieke, ontwapenende en muzikale theater- en dansvoorstelling over hoe het verleden in ons doorleeft. Net als een aardbeving duizenden kilometers verderop hier een vloedgolf kan veroorzaken, zijn wij producten van onze geschiedenis. Quake is gemaakt door acht hartstochtelijk eerlijke performers die hun persoonlijke ‘quakes’ op verschillende plekken in de tijd en op de aarde hebben liggen. Deze dansende, pratende, zingende talenten doen vol zelfbewustzijn hun verhaal. ‘De opzwepende combinatie van vlijmscherpe teksten en energieke dans tilt de voorstelling tot grote hoogtes’ aldus NRC.

Samen met regisseur Casper Vandeputte, choreografen Melvin Fraenk en Cagdas Gülum en muzikant Tom van Wee onderzoeken de performers hoe hun verhaal samenhangt met de levensverhalen van de mensen om hen heen en ook jij wordt aangespoord om (opnieuw) je eigen levensverhaal onder ogen te zien. Zodat we niet vergeten dat we geschiedenis zijn.

Over Theater Utrecht en DOX

Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en brengt geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge theater voor een zo breed mogelijk publiek. Het houdt de ogen wijd open naar de wereld en put daarbij uit allerlei mogelijke bronnen: van eeuwenoud tot hagelnieuw, van proza en film tot poëzie. De makers experimenteren ongeremd met nieuwe technieken, vertelvormen en publieksrelaties en verkennen zo doelbewust de uiterste reikwijdte van het theater.

Ze werken nauw samen met DOX, broedplaats en gezelschap ineen: hét makersplatform voor theater, urban arts, jongeren en alle (sub)culturen van nu. Bij DOX staan alle disciplines op het podium: dans, performance, muziek, zang en tekst. Ze laten zich inspireren door thema’s en expressievormen die spelen in de jongerencultuur en zijn een schakel tussen de underground en professionele praktijk.

Quake Workshop
De voorstelling Quake is gemaakt door acht hartstochtelijk eerlijke performers die elk hun persoonlijke verhaal vertellen. Maar hoe vertel je jouw unieke verhaal? Leer het belang van je afkomst kennen en geef vorm aan je levensverhaal in de Quake workshop. GRATIS voor groepen/organisaties die minimaal 10 kaartjes kopen. Meer informatie vindt je op de website of door te mailen naar belinda@theaterutrecht.nl.

Casper Vandeputte tekst en regie | Ali Zanad, Çigdem Polat, Gary Gravenbeek, Giovanni Pisas, Jatou Sumbunu, Juan Zyad, Marieke Giebels, Noah van der Burgt spel| Melvin Fraenk en Cagdas Gülum (Artbeat) choreografie | Tom van Wee (Artbeat) muziek

* Bij deze voorstelling zit een inleiding. Wil je hier heen? Dit kun je aangeven in het bestelproces

 • do 2 feb 2023
  19.30 - 20.45 uur

Quake is a production by director Casper Vandeputte at Theater Utrecht, in collaboration with DOX. An energetic, disarming and musical theater and dance performance about how the past lives on in us. Just as an earthquake thousands of miles away can set off a tidal wave here, so we ourselves are products of our history. Quake was created by eight passionately honest performers who had their personal quakes in different places and times. These dancing, monologuing, singing talents tell their story full of self-awareness. “The stirring combination of razor-sharp lyrics and energetic dance lifts the performance to great heights,” according to NRC.

Together with director Casper Vandeputte, choreographers Melvin Fraenk and Cagdas Gülum and musician Tom van Wee, the performers investigate how their story relates to the life stories of the people around them. The audience are encouraged to (re-)face their own life story, as well. So that we don’t forget that we are our history.

About Theater Utrecht and DOX

Theater Utrecht is the theater company of Utrecht and brings committed, high-quality and cutting-edge theater to the widest possible audience. It keeps its eyes open to the world, drawing on all kinds of possible sources: from centuries old to brand new, from prose and film to poetry. The makers uninhibitedly experiment with new techniques, narrative forms and audience relations and thus deliberately explore the extreme scope of the theatre.

Theater Utrecht works closely with DOX, breeding ground and theater company in one: a platform for theatre, urban arts, young people and all (sub)cultures of today. At DOX all disciplines are on stage: dance, performance, music, song and text. They are inspired by themes and forms of expression that play in youth culture and are a link between underground and professional practice.

Casper Vandeputte text and directing | Ali Zanad, Giovanni Pisas, Isabelle Houdtzagers, Juan Zyad, Melisa Diktas, Noah van der Burgt performance | Melvin Fraenk and Cagdas Gülum (Artbeat) choreografy | Tom van Wee (Artbeat) music

*This performance includes an introduction. Do you want to go here? You can specify this in the ordering process.

Bezoek ook