Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Signum Quartett

Janácek

 • Datum
  za 18 mrt 2023
 • Tijd
  20.15 - ca.22.05 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 28,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Pauze en drankje
Nederlands English

Signum Quartett

Het Duitse Signum Quartett is de crème de la crème van de strijkkwartetten. Dat blijkt wel uit de opname die ze maakten van Schuberts Strijkkwartet Der Tod und das Mädchen die door het gezaghebbende strijkersblad The Strad betiteld werd als ‘een van de beste uitvoeringen van dit werk ooit.’ Naast hun ‘perfecte spel’ staan het Signum Quartett ook bekend om hun unieke en doordachte programmering. Dit concert rondom de Tsjechische componist Leoš Janáček is daar een goed voorbeeld van.

Janáček

Janáčeks twee strijkkwartetten zijn een perfect startpunt om onderwerpen als de vervulling of juist  de mislukking van wensen en dromen te onderzoeken. Blinde woede, diepe passie en introspectieve stilte zijn een integraal onderdeel van die reis.

De kwartetten worden afgewisseld met hele korte glimpjes van Janáčeks volksmuziekzettingen en fragmenten van een album dat hij Kamila Stösslová – zijn muze in zijn latere jaren aan wie hij zijn Intieme brieven opdroeg – gaf. Zo ontstaat een krachtig verhalend concert rondom Janáček. Naast de muziek van Janáček belicht het kwartet verschillende thema’s uit Janáčeks werk met strijkkwartetten van andere componisten rond die thema’s. Zo volgt Rob Fokkens tedere Glimpses over een persoonlijk verlies, op de dramatische moord op de hoofdpersoon van de Kreutzersonate. En voor Intieme Brieven waarover Janáček aan Kamila schreef dat het zijn eerste compositie was waarin de noten gloeien van al het dierbare dat ze samen hebben meegemaakt, klinkt Arcadiana, waarin Thomas Adès veel abstractere werelden schept.

Janáček Strijkkwartet nr. 1 in e ‘Kreutzersonate’, Strijkkwartet nr. 2 ‘Intieme brieven’, stukken uit ‘Album für Kamila Stösslová’, Mährische Volkspoesie in Lieder | Tolstoi Wals | Adès Arcadiana | Fokkens Glimpses of a half forgotten future

 • za 18 mrt 2023
  20.15 - 22.05 uur

Signum Quartet

The German Signum Quartett is the best of the best among string quartets. This is evident in the recording they made of Schubert’s String Quartet Der Tod und das Mädchen, which was described by the authoritative string magazine The Strad as ‘one of the best performances of this work ever.’ In addition to their ‘perfect playing’, the Signum Quartett is also known for their unique and thoughtful programming. This concert around the Czech composer Leoš Janáček is a good example of this.

Janáček

Janáček’s two string quartets are a perfect starting point for exploring subjects such as the fulfillment or failure of wishes and dreams. Raging anger, deep passion and introspective silence are integral to that journey.

The quartets are interspersed with brief glimpses of Janáček’s folk music and fragments of an album he gave Kamila Stösslová – his muse in his later years to whom he dedicated his Intimate Letters. This creates a powerful narrative concert around Janáček. In addition to Janáček’s music, the quartet highlights various themes from Janáček’s work with string quartets by other composers around those themes. For example, Rob Fokkens follows up with Glimpses about a personal loss, after the main character of the Kreutzer Sonata was murdered. And for Intimate Letters, about which Janáček wrote to Kamila that it was his first composition in which the notes represent all the precious things they experienced together, Arcadiana follows, in which Thomas Adès creates much more abstract worlds.

Janáček String Quartet no. 1 in e ‘Kreutzersonate’, String Quartet no. 2 ‘Intimate letters’, parts from ‘Album für Kamila Stösslová’, Mährische Volkspoesie in Song | Tolstoi Waltz | Adès Arcadiana | Fokkens Glimpses of a half forgotten future

 • za 18 mrt 2023
  20.15 - 22.05 uur

Bezoek ook