Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 23 december 2022 19:30
Bestellen

Dit concert valt onder de Hoor-bij-ons-pas. Informatie over deze korting leest u hier.

 
Waar de rest van Nederland met Kerst vaak naar Bachs Weihnachtsoratorium luistert, hebben we in Leiden - net als in Londen - onze zinnen gezet op Handels Messiah. Geen Kerst zonder Messiah!

 

Messiah

Wie ‘Messiah’ zegt, denkt vast direct aan het beroemde ‘Hallelujah’. Maar Handels Oratorium is veel meer dan dat. Handel componeerde de Messiah in Londen, waar hij een succesvol opera-imperium leidde. Als slimme zakenman schreef hij een oratorium dat uitgevoerd kon worden tijdens de Stille Week, wanneer alle theaters gesloten waren. Dat zou hem gegarandeerd volle zalen opleveren. Dat oratorium werd de Messiah, in zekere zin een opera over Christus als messias. Het is duidelijk dat Handel als operacomponist op de top van zijn kunnen was, waardoor het Bijbelse verhaal op ongekende manier tot leven komt. Handels prachtige aria’s, imponerende koren en geweldige orkestmuziek is om te smullen.

 

Nieuwe Philharmonie o.l.v. Johannes Leertouwer

Violist en dirigent Johannes Leertouwer en zijn Nieuwe Philharmonie zijn kind aan huis in de Stadsgehoorzaal. Met zijn spraakmakende Brahms-project gaan zij diep de negentiende eeuw in, maar Leertouwer en zijn orkest zijn als een vis in het water in het achttiende-eeuwse repertoire. Leertouwer voert zijn orkest aan vanuit zijn positie als violist én stelt het koor en de solisten op vóór het orkest. Zo brengt hij het Messiah-verhaal nog dichter bij het publiek. 


Handel Messiah

Nieuwe Philharmonie | Johannes Leertouwer Dirigent

This concert is part of the Hoor-bij-ons-pas series. When purchasing at least four Hoor-bij-ons concerts, you will receive a € 5 discount per ticket per concert. All you have to do is order a minimum of four Hoor-bij-ons concerts at once with your 'Mijn theater' account. You will then benefit from this discount for the entire season.

 

While the rest of the Netherlands often listens to Bach's Weihnachtsoratorium at Christmas, in Leiden - just like in London - we set our sights on Handel's Messiah. No Christmas without Messiah!

Messiah

Whoever says "Messiah" probably immediately thinks of the famous "Hallelujah". But Handel's Oratorium is much more than that. Handel composed the Messiah in London, where he led a successful opera empire. As a shrewd businessman, he wrote an oratorio that could be performed during the Holy Week, when all theatres were closed. That would certainly bring him full houses. That oratorio became the Messiah, in a sense an opera about Christ as messiah. It is clear that Handel was at his peak as an opera composer, bringing the biblical story to life in unprecedented ways. Handel's beautiful arias, impressive choirs and great orchestral music are a feast for the ears.

Nieuwe Philharmonie conducted by Johannes Leertouwer

Violinist and conductor Johannes Leertouwer and the Nieuwe Philharmonie are regulars in the Stadsgehoorzaal. With his high-profile Brahms project, they go deep into the nineteenth century, but Leertouwer and his orchestra are at home in the eighteenth-century repertoire. Leertouwer leads his orchestra from his position as violinist and arranges the choir and soloists in front of the orchestra. This way he brings the Messiah story even closer to the public.


Handel Messiah

Nieuwe Philharmonie | Johannes Leertouwer Conductor

Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 23 december 2022 19:30
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

1e rang (goed zicht)

Normaal € 40,00

2e rang (minder goed zicht)

Normaal € 33,00

gouden rang (uitstekend zicht)

Normaal € 46,00