Naar agenda
Bestellen
 • Dans

Isabelle Beernaert

Oxytocin

 • Datum
  za 4 feb 2023
 • Tijd
  20.15 - ca.21.45 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 36,00
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

In een periode waarin we elkaar opeens niet meer mochten aanraken en afstand moesten houden van elkaar, ontstond bij veel mensen het fenomeen huidhonger. Een verlangen om elkaar vast te pakken, te knuffelen of te strelen. Een verlangen naar het knuffelhormoon Oxytocine. In die periode van quarantaines en social distancing ontstond ook de nieuwe voorstelling OXYTOCIN van choreografe Isabelle Beernaert (bekend van So You Think You Can Dance en The Ultimate Dance Battle).

Ieder mens heeft in het dagelijks leven Oxytocine nodig om gelukkig te zijn. Het ontbreken van deze stof had bij veel mensen een fysieke weerslag. Isabelle toont door middel van dans haar observaties over hoe wij zijn omgegaan met deze gevoelens door het tonen van oude angsten en nieuwe gevoelens in de vorm van dans.

Een lege witte, steriele ruimte, muziek die je vanaf de eerste seconde bij de keel grijpt en zes dansers die het leven vieren, geleid door een wonderlijk mooie choreografie: OXYTOCIN is een lichte voorstelling geworden die ons toont dat de wereld niet zo donker is als we vaak denken. Je moet het alleen willen zien. En voelen.

Over Isabelle Beernaert

Isabelle Beernaert weet met haar choreografieën de harten van het publiek te raken. Ze is een unieke choreografe met het vermogen om het alledaagse, gewone leven te vertalen naar een buitengewone choreografie. Haar choreografieën brengen tot leven wat elk mens doormaakt en op een bepaald moment voelt in het leven. Het publiek kan zichzelf herkennen in het gevoel en het verhaal dat op het podium wordt uitgebeeld.

Isabelle Beernaert choreografie, scenografie en regie | IB The Company dans

 • za 4 feb 2023
  20.15 - 21.45 uur

In a period during which we were suddenly not allowed to touch each other and had to keep our distance from each other, the phenomenon of skin hunger arose among many people. A desire to hold, hug or caress each other. A craving for the cuddle hormone Oxytocin. During this period of quarantines and social distancing, the new performance OXYTOCIN by choreographer Isabelle Beernaert (known from So You Think You Can Dance and The Ultimate Dance Battle) was created.

Everybody needs Oxytocin in daily life to be happy. The lack of this substance had physical repercussions for many people. Isabelle uses dance to show her observations about how we dealt with these feelings by showing old fears and new feelings in the form of dance.

An empty white, sterile space, music that grabs you by the throat from the first second and six dancers celebrating life, led by a wonderfully beautiful choreography: OXYTOCIN is a light performance that shows us that the world is not as dark as we often think. You just have to want to see it. And feel.

About Isabelle Beernaert

Isabelle Beernaert knows how to touch the hearts of the audience with her choreographies. She is a unique choreographer with the ability to translate everyday, ordinary life into extraordinary choreography. Her choreographies bring to life what every person experiences and feels at a certain moment in life. The audience can recognize themselves in the feeling and story portrayed on stage.

Isabelle Beernaert choreography, scenography and director | IB The Company dance

 • za 4 feb 2023
  20.15 - 21.45 uur

Bezoek ook