Naar agenda
Bestellen
 • Muziek

Cello Octet Amsterdam | Cello Biënnale | Titus Tiel Groenestege

Sgt. Pepper's Lonely Cello Band

 • Datum
  vr 30 dec 2022
 • Tijd
  20.15 - ca.21.15 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 28,00
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English
 • 'Het is natuurlijk de – compleet uit het hoofd gespeelde – muziek die maakt dat we dit gerust het concert van het jaar kunnen noemen. De Beatles stonden er al om bekend dat elk nummer een compleet eigen sound had. Dat is in deze bewerking op een briljante manier nagevolgd, gebruikmakend van de ongekende mogelijkheden die de cello in zich bergt. De scheurende gitaarsolo uit Fixing a Hole? Geen probleem. Het surrealistische pingeltje uit Lucy in the Sky with Diamonds krijgt gestalte als ijle octaven met tremolo’s. En in Within You Without You leveren de cellisten niet alleen een perfecte imitatie van de sarangi (Indiase viool), maar ook van de sitar.''

  de Volkskrant

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Met Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van The Beatles werden in 1967 alle grenzen van de popmuziek overschreden. The Beatles gingen met ongekende opname-experimenten los op dit conceptalbum, omdat ze wisten dat ze het toch nooit live zouden uitvoeren. Cello Octet Amsterdam waagt het om een instrumentale live versie te spelen van – voor velen – de beste popplaat aller tijden.

Op Sgt. Pepper’s werden in 1967 alle pop- en rockwetten verbroken, geen losse nummers meer maar een totaalconcept, een album waarop ze in de studio ongekende experimenten loslieten, omdat ze wisten dat ze het toch nooit live gingen uitvoeren.

Hoe ga je Lucy in the Sky with Diamonds of A Day in the Life laten klinken op acht cello’s? Een enorme technische en artistieke uitdaging die alleen een zeer ervaren vakman en grote creatieve geest, die ook nog alles weet van pop en rock kan aangaan. Eigenlijk is er maar een persoon om dit aan toe te vertrouwen: de Nederlands-Amerikaanse componist, gitarist en popzanger David Dramm. De iconische songs – nog altijd grensverleggend én aanstekelijk – klinken als nooit tevoren.

Het podiumbeeld maakt de opwinding voelbaar die Sgt. Pepper’s in de kunstwereld teweegbracht. Psychedelisch design, popart en Indiase motieven vormen het natuurlijke decor voor het iconische album, maar weerspiegelen ook de tijdgeest. Met vormgeving en projecties wordt een omgeving geschapen die het Octet neerzet als een revolutionaire cello-band.

 • vr 30 dec 2022
  20.15 - 21.15 uur
 • 'We can safely call this the concert of the year because of the music – played completely from memory. The Beatles were already known for each song to have its own sound. This is brilliantly imitated in this arrangement, making use of the unprecedented possibilities that the cello contains. The ripping guitar solo from Fixing a Hole? No problem. The surreal tinkering from Lucy in the Sky with Diamonds takes shape as tenuous octaves with tremolos. And in Within You Without You the cellists not only deliver a perfect imitation of the sarangi (Indian violin), but also of the sitar.''

  de Volkskrant

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

With Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band by The Beatles all the boundaries of pop music in 1967 were crossed. The Beatles went on an unprecedented recording experiment on this concept album, knowing they would never perform it live anyway. Cello Octet Amsterdam dares to play an instrumental live version of – for many – the best pop record of all time.

Sgt. Pepper’s broke all pop and rock laws in 1967, no longer depending on individual songs but rather on a total concept, an album on which they unleashed unprecedented experiments in the studio.

How is Lucy in the Sky with Diamonds or A Day in the Life going to sound on eight cellos? An enormous technical and artistic challenge that only a very experienced craftsman and great creative mind, who also knows everything about pop and rock, can take on. There is only one person to entrust this to: the Dutch-American composer, guitarist and pop singer David Dramm. The iconic songs – still ground-breaking and catchy – have never sounded like this.

The stage image makes the excitement that Sgt. Pepper’s triggered in the art world tangible. Psychedelic design, pop art and Indian motifs provide the natural backdrop for the iconic album, but also reflect the zeitgeist. Design and projections create an environment that presents the Octet as a revolutionary cello band.

 • vr 30 dec 2022
  20.15 - 21.15 uur

Bezoek ook