FOTO: © Dorith Mouse
Naar agenda
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Alma Quartet

Koffieconcert: Beethoven, Korngold, Smith

 • Datum
  zo 14 mei 2023
 • Tijd
  11.30 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 28,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

De leden van het Alma Quartet kennen elkaar uit het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Samenspelen in het beste orkest ter wereld is wat anders dan met z’n vieren kamermuziek spelen, maar hun gezamenlijke achtergrond helpt natuurlijk enorm. In de korte geschiedenis van het kwartet regen zij daardoor al succes na succes. Het kwartet heeft een grote voorliefde voor de muziek van Erich Wolfgang Korngold. Dat treft, want naast Johannes Brahms zetten wij juist Korngold dit seizoen in de schijnwerper.

Gabriella Smith

De muziek van de Amerikaanse componist Gabriella Smith wordt omschreven las ‘high-voltage and wildly imaginative’. Zij schreef Carrot Revolution voor de Barnes Foundation, een kunstmuseum in Philadelphia. Wandelend tussen de kunstwerken schoot ineens een naar het Engels vertaald citaat van Cézanne bij Smith te binnen: ‘The day will come when a single, freshly observed carrot will start a revolution’. Het stuk is een ode aan die ‘verse observatie’ en het op nieuwe manieren naar oude dingen kijken. Naar een strijkkwartet bijvoorbeeld, een 250-jaar oud genre. Het is een lappendeken van contrasterende invloeden vol gekke tegenstellingen, geïnspireerd door Barnes’ museum, waarin schilderijen en (kunst)voorwerpen elkaar lijken uit te dagen.

Korngold

Wonderkind Erich Wolfgang – what’s in a name – Korngold schreef zijn eerste volwassen composities op zijn twaalfde. Hij werd geroemd door Richard Strauss, Gustav Mahler doopte hem de nieuwe Mozart. De successen van zijn opera’s Der Ring des Polykrates en Violanta leken de zeventienjarige Korngold te verzekeren van zijn plek in de muziekgeschiedenis. Zijn werken stonden op het repertoire van beroemde zangers, dirigenten en solisten, Die Tote Stadt, zijn vierde opera beleefde enorme successen.

En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Korngold vertrok naar Amerika, waar hij zich toelegde op de filmmuziek. Daarmee legde hij de basis voor generaties filmmuziekcomponisten. Zijn terugkeer naar opera’s, orkestwerken en kamermuziek werd na de oorlog weggehoond. ‘More corn than gold’, sneerde een recensent. Hij hoorde nu bij de film en werd daardoor niet meer serieus genomen. Hij stierf in muzikale vergetelheid. Jarenlang klonk alleen het Vioolconcert nog wel eens ergens. Tot in 1975 Die Tote Stadt werd opgenomen. Met deze opera begon een Korngold-revival. En terecht! Want wie naar het Strijkkwartet nr. 3 uit 1945 luistert kan niet anders dan meegezogen worden in deze laat-romantiek met moderne trekjes. Het kwartet staat bol van de beeldende kracht die Korngold als filmmuziekcomponist had ontwikkeld. Dat is niet verwonderlijk, want hij citeerde hier veelvuldig uit zijn eigen filmmuziek.

Beethoven

Beethoven is en blijft de grootmeester van het strijkkwartet. Tussen het Strijkkwartet nr. 7 in F op. 59/1 en Ludwig van Beethovens vorige kwartetten (op. 18) ligt een wereld van verschil. De wereld van de Eroïca, om precies te zijn, want zijn Derde Symfonie  ‘Eroïca’ betekende een omslag in zijn componeren. Beethoven ging op een grotere schaal denken, wat het kwartet een monumentaal karakter geeft. Op. 59/1, ‘de Eroïca van de strijkkwartetten’ is een van Beethovens mooiste kwartetten.

Smith Carrot Revolution | Korngold Strijkkwartet nr. 3 in D | Beethoven Strijkkwartet nr. 7 in F op. 59/1 ‘Razumofsky’

 • zo 14 mei 2023
  11.30 uur

The four string players of the Alma Quartet met at the Koninklijk Concertgebouw Okest. Performing together in the best orchestra in the world is quite different form playing chamber music with just the four of them, but their mutual background is an enormous help. In the quartet’s short history, they acquired success after success. The quartet has a love for music from Erich Wolfgang Korngold. Luckily, this season we highlight Korngold as well as Johannes Brams.

Gabriella Smith

The music of the American composer Gabriella Smith is described as ‘high-voltage and wildly imaginative’. She has written Carrot Revolution for the Barnes Foundation, an art museum in Philadelphia. While walking through the artworks a quote by Cézanne came to mind: ‘The day will come when a single, freshly observed carrot will start a revolution’. This piece is an ode to this ‘fresh observation’ and to looking at old things from a new perspective. To a string quartet, for example, a 250-year old genre. It’s a combination of contrasting influences, inspired by Barnes’ museum, in which artworks and artifacts seem to challenge each other.

Korngold

Prodigy Erich Wolfgang Korngold wrote his first professional composition at age 12. Het next operas all enjoyed great success. Later on he turned to film music and created a standard for generations of film music composers. When he returned to opera’s, chamber music and orchestra pieces, Korngold wasn’t taken seriously anymore. After his death his String Quartet no. 3 got a revival. And rightly so! Anyone who listens to this piece will get taken on a journey with this visually powerful quartet.

Beethoven

Beethoven has been and will always be the master of the string quartet. From his String quartet no. 7 in F op. 59/1 to his previous quartets (op. 18) a lot has changed. His Third Symphony Eroïca became a turning point in his career. Beethoven started to think on a bigger scale, for that gives the quartet a monumental character.

Smith Carrot Revolution | Korngold String Quartet no. 3 in D | Beethoven String Quartet no. 7 in F op. 59/1 ‘Razumofsky’

 • zo 14 mei 2023
  11.30 uur

Bezoek ook