Privacy statement

 

De Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal (LS-SGZ) respecteert de privacy van alle bezoekers en websitegebruikers en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring informeren wij u o.a. over welke gegevens wij van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn. Tevens wijzen wij u hierbij direct op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens kaarten aan te schaffen. Dit kunt u doen door kaarten aan te schaffen via de informatie- en kaartverkoopbalie.

1. Soort persoonsgegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

· voorstelling/concert

· nieuwsbrief

· klantaccount

· vriendschap

· website

· bezoekersonderzoek

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan naam, geslacht, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens, dan kunt u een inzageverzoek doen (zie punt 7).

2. Doel gegevensverwerking

LS-SGZ verzamelt gegevens van personen die kaarten kopen of reserveren voor voorstellingen en concerten, van bezoekers van de LS-SGZ website en van abonnees van een nieuwsbrief voor de volgende doeleinden:

· een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst;

· de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren;

· voor marketingactiviteiten van LS-SGZ, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over LS-SGZ, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen;

· u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken, het bezoek van de website te analyseren en voor het gebruik van social media netwerken;

· voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;

· om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op LS-SGZ van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

3. Bewaartermijn

LS-SGZ bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een klant gedurende maximaal vijf jaar geen bezoek heeft gebracht aan LS-SGZ of anderszins een product of dienst van LS-SGZ heeft afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van LS-SGZ  te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich afmelden.

4. Nieuwsbrieven en servicemails

Wanneer u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt u van ons servicemails. Hierin vindt u informatie rondom uw bezoek, eventuele wijzigingen en informatie over bereikbaarheid. Deze e-mails sturen wij vanuit dienstverlening. Tevens ontvangt u van ons bericht bij een annulering via e-mail en soms per SMS. Hiermee gaat u akkoord wanneer u onze algemene voorwaarden en privacyverklaring accepteert bij het kopen van een kaartje. Wanneer u deze e-mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Hierin leest u nieuwtjes over komende voorstellingen, inspiratie, tips en informatie over LS-SGZ en haar diensten. Deze aanmeldingen kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De nieuwsbrieven worden maximaal 2 keer per maand verstuurd. Afhankelijk van uw opgegeven nieuwsbriefvoorkeuren, kunt u nog maximaal 4 keer per maand een nieuwsbrief ontvangen.

U kunt zich ook op elk ander moment afmelden via een e-mail aan info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl.

5. Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden in de regel door LS-SGZ niet ter beschikking gesteld aan derden. Wij delen uw gegevens enkel met derden wanneer u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven of wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

6. Beveiliging

Wij hebben conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

7. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

· u mag ons vragen uitleg te geven over welke gegevens we van u hebben en waarom;

· u mag te allen tijde uw precieze persoonsgegevens opvragen, aanpassen of verwijderen;

· u mag uw toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

 

8. Cookiesbeleid

8.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt. Het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden of om privégegevens of wachtwoorden van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

8.2 Welke cookies gebruikt de site van LS-SGZ?

Noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk om op websites te surfen en de functies van een website te gebruiken. Zonder deze cookies zijn voorzieningen als winkelmandjes en elektronisch betalen niet mogelijk.
Functionele cookies:
Met deze cookies onthouden websites welke keuzes u tijdens het surfen heeft gemaakt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om voorkeuren als tekstgrootte en lettertype te bewaren. Wij gebruiken deze gegevens niet om individuele personen te herleiden.
Prestatie cookies:
Om onze website voortdurend te verbeteren onderzoeken wij hoe de website wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het verkeer naar en op de website. Dat doen we met Google Analytics en daarvoor slaan softwarecookies gegevens op. Met deze cookies wordt geen informatie bewaard waarmee uw identiteit kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme statistieken.

8.3 Wat gebeurt er als ik cookies niet accepteer?

Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, dan kunt u onze website nog steeds bezoeken, maar is het mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van onze site niet optimaal functioneren.

8.4 Hoe kan ik me afmelden voor cookies?

Wilt u liever geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten via de internetbrowser die u gebruikt. Cookies worden voor elke computer gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door LS-SGZ worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van LS-SGZ.

10. Contact

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl.  

 

Bekijk hier de algemene inkoopvoorwaarden.

Bekijk hier de algemene verkoopvoorwaarden.