Campagne beeld de Leidse Iftar

De Leidse Iftar

Een verbindende avond voor alle mensen in Leiden

In 2021 zijn wij van start gegaan met De Leidse Iftar, georganiseerd samen met de Turkse ondernemersvereniging Leiden en de Marokkaanse ondernemersclub!

Foto van de Leidse Iftar in de Stadsgehoorzaal

Wat is De Leidse Iftar?

Tijdens de ramadam, breken we samen de vasten. Zodra de zon onder is komen we samen met alle, of zoveel mogelijk, culturen die in Leiden aanwezig zijn. Het belangrijkste doel van De Leidse Iftar is om wederzijds begrip en respect te ontwikkelen en om Leidenaren samen te brengen. Het gezegde ‘liever een goede buur dan een verre vriend’ willen we onderstrepen en van ‘onbekend maakt onbemind’ gaan naar ‘bekend maakt bemind’. In Leiden wonen Leidenaren met vele achtergronden naast elkaar, en helaas, vaak ook langs elkaar. De Leidse Iftar wil daar verandering in brengen en mensen tot elkaar brengen en verbinden. Juist in deze tijd waarin we niet fysiek samen kunnen komen, maar elkaar wel nodig hebben. Wederzijds begrip en respect zijn van groot belang voor deze gezamenlijke toekomst.

Bekijk hier de livestream van de Leidse Iftar 2021

De Leidse Iftar: Leiden op zijn best

De ramadan is voor moslims een tijd van vasten, bezinning en samenzijn om zo de relatie met God en medemens te versterken. Vasten doe je niet alleen, dat doe je met elkaar. De vasten breken bij zonsondergang met de iftar-maaltijd doe je ook niet alleen. Moslims zoeken elkaar op en nodigen daarbij steeds vaker ook niet-moslims uit: dit omdat de iftar in het teken van ontmoeting, saamhorigheid en verbinding staat, en samen eten nou eenmaal verbroedert.

Wat is er fijner dan samen te eten en mooie gesprekken te hebben en waar leer je elkaar het beste kennen? Juist, aan tafel!  

Van oudsher staat Leiden voor een open samenleving waarin je niet wordt afgerekend op je afkomst of religie. Leiden is van oudsher een stad van vluchtelingen. In Leiden heb je de vrijheid om te geloven of niet te geloven, om zelf richting te geven aan je leven en waarin je anderen de vrijheid geeft dat óók te doen, ook al geven zij een andere invulling aan hun leven dan jij.

Het gaat er niet om wat mensen geloven. En of ze überhaupt geloven. Het uitgangspunt is veel breder, het gaat over openstaan voor elkaar en begrip hebben voor de ander.

Kinderen zijn nieuwsgierig en onbevangen, volwassenen hebben een mening. Hoe sterker iemands mening, hoe zwakker de nieuwsgierigheid. 

De verschillen doen er niet toe, we doen elkaar tekort als we ons met onze etnische, culturele, religieuze of sociale identiteit onderscheiden: alle mensen hebben voor 99.9% hetzelfde DNA.

Richt je tijdens De Leidse Iftar op de overeenkomsten, op wat ons bindt, wees nieuwsgierig, stel vragen, sta open, leef je in, verwonder je, wees kritisch en onbevangen, ontdek wat je nog niet kent en durf van anderen te leren.

Over samenleven bestaan de meest ingewikkelde theorieën, maar dit is waar het in essentie om draait.

Tijdens de Leidse Iftar 2021 zou historicus Mehmet Tütüncü deze lezing geven. Wegens omstandigheden kon dit niet doorgaan. In deze video kun je zijn verhaal toch nog beluisteren.

Logo Leidse Iftar

Partners & sponsoren

De Leidse Iftar is mogelijk gemaakt door de volgende helden:
Flowsound
Zam Zam
Mabroek
Ilias Delicatessen
TOVER
Gemeente Leiden
Donkeys & Co
Loek Mentink
3 October Vereeniging
Brahim en Bilal Lakhal
Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal
Fonds voor Cultuurparticipatie

En door jou!