Naar agenda
Bestellen
 • Toneel
 • Bis Bis Bis!

Noord Nederlands Toneel

EXIT Macbeth

 • Datum
  vr 21 okt 2022
 • Tijd
  20.15 - ca.21.45 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 25,50
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

Wat gebeurt er als de masculiene verhaallijn niet meer de hoofdrol heeft?

Shakespeares personage Macbeth is het archetype van de alfaman. De horrorcocktail van machtswellust, oorlog en moordende ambitie in het originele stuk verbergt iets belangrijks: de natuur die zich verzet tegen het onophoudelijk geweld dat de mens veroorzaakt. Beelden van paarden, raven, donkere bossen en heksen komen steeds opnieuw terug, maar als figuranten.

De Duitse regisseurs Jan-Christoph Gockel (Münchner Kammerspiele) en Jana Vetten, wier werk voor het eerst in Nederland te zien is, geven in deze herwerking de natuur en de dieren de hoofdrol door de mensen, en dan vooral de masculiene verhaallijnen, uit het stuk te halen en zich de vraag te stellen: wat blijft er dan over? En hoe kunnen we onze relatie met de natuur herstellen, nadat we haar meer de ruimte hebben gegeven?

Michael Pietsch (peaches&rooster) creëerde van opgezette dieren unieke poppen die door de dansers en acteurs van het NITE-ensemble tot leven gebracht worden. Het is de eerste keer dat de poppen van Pietsch niet door hemzelf, maar door dansers tot leven gebracht worden. Dat levert een beeldende, radicale en interdisciplinaire herwerking op van het originele stuk.

Jan-Christoph Gockel, Michael Pietsch en Jana Vetten werkten al vele malen samen in het creëren van voorstellingen voor volwassenen waarin poppen een belangrijke rol spelen.

Elke voorstelling opnieuw zoeken ze naar nieuwe manieren om de kracht van het leven blazen in dode materie – wat poppenspel feitelijk is – theatrale betekenis te geven, afhankelijk van het onderwerp van de voorstelling. In EXIT Macbeth speelt de symbiose van het lichaam van het dier en dat van de performer een belangrijke rol: wie is de baas over wie? Maar ook: kunnen we opnieuw leven blazen in iets dat we als mens hebben vernietigd of gedood? Juist die interdisciplinaire manier van denken over beweging, theater en poppenspel zette het NNT ertoe aan de samenwerking met deze bijzondere makers aan te gaan.

Voor de voorstelling EXIT Macbeth zijn geen dieren gedood. Alle dode dieren die in de voorstelling voorkomen zijn middels een natuurlijke of ongelukkige dood gestorven.

Jan-Christoph Gockel, Jana Vetten regie | Bien De Moor, Angela Herenda, Sarah Janneh, Jésula Toussaint Visser, Vos, Kameroenschaap, Raaf e.a. spel

* Bij deze voorstelling zit een inleiding. Wil je hier heen? Dit kun je aangeven in het bestelproces.

 • vr 21 okt 2022
  20.15 - 21.45 uur

What happens when the masculine storyline is no longer the main focus?

Macbeth is the archetypal alpha male. But the original play’s horrifying cocktail of war, murder, and lust for power conceals another important idea: nature rebelling against incessant human violence. Images of horses, ravens, dark woods, and witches occur again and again, but only in the background.

In this reworking, German directors Jan-Christoph Gockel (Münchner Kammerspiele) and Jana Vetten, whose work is being shown in the Netherlands for the first time, bring animals and nature to the fore by taking people, and especially the masculine storylines, out of the piece. They ask what is left over, and how we can repair our relationship with nature by giving it more space.

Michael Pietsch, of peaches&rooster, has done this by creating unique animal puppets that are brought to life by the NITE ensemble’s dancers and actors. This is the first time that Pietsch’s puppets have been controlled not by him, but by other people. This brings a very visual, radical and interdisciplinary perspective to the original play.

Jan-Christoph Gockel, Michael Pietsch and Jana Vetten have worked together many times in creating performances for adults in which puppets play an important role.

Each performance they look for new ways to give the power of breathing life into dead matter – which puppetry actually is – theatrical meaning, depending on the subject of the performance. In EXIT Macbeth, the symbiosis of the animal’s body and that of the performer plays an important role: who is in charge of whom? But also: can we breathe life back into something that we as humans have destroyed or killed? It is precisely this interdisciplinary way of thinking about movement, theatre and puppetry that prompted the NNT to collaborate with these extraordinary makers.

Jan-Christoph Gockel, Jana Vetten directors | Bien De Moor, Angela Herenda, Sarah Janneh, Jésula Toussaint Visser, Vos, Kameroenschaap, Raaf cast

For the performance EXIT Macbeth no animals were killed. All dead animals that appear in the performance have died a natural or unfortunate death.

 • vr 21 okt 2022
  20.15 - 21.45 uur

Bezoek ook