FOTO: © Pieter Henket
Naar agenda
Bestellen
 • Dans

Introdans & Krisztina de Chatel

Typhoon

 • Datum
  wo 26 mrt 2025
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 27,50
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

In een windstille proloog die begeleid wordt door de kabbelende pianoklanken van Simeon ten Holt’s Canto Ostinato bereiden de dansers zich voor op wat komen gaat. Ze hangen uit het lood alsof ze tegen de wind leunen. Hun armen klieven door de lucht. Ze zijn klaar voor de strijd. Dan overstemt het aanzwellend geraas van windmachines de zachte pianoklanken. De dansers zuigen de longen vol en leveren fier en trots het gevecht tegen deze (onzichtbare) materie die zij al dansend tastbaar maken.

Een frisse wind

De monumentale dansvoorstelling Typhoon (1986) van choreograaf Krisztina De Châtel wordt in het voorjaar van 2025 hernomen en gedanst door de dansers van Introdans. De choreografische ordeningsdrang van De Châtel – koningin van de minimalistische dans – wordt in deze voorstelling als het ware in een vliegende storm beproefd.

Voor de voorstelling Typhoon werkte Krisztina de Châtel samen met beeldend kunstenaar Peter Vermeulen en componist Simeon ten Holt. Het centrale thema in het werk van Peter Vermeulen is het omzetten van energie in bewegende en geluidsproducerende beelden. Voor Typhoon werkte hij het idee uit om de dansers een regelrechte confrontatie aan te laten gaan met de onberekenbare krachten van de wind. Hij plaatste daarvoor drie windmachines die in kracht kunnen variëren van een lichte bries tot een flinke storm. De Châtel laat haar dansers vervolgens de directe confrontatie aangaan met de door Vermeulen ontworpen windmachines.

Over Introdans

Introdans is gekend om haar inspirerende danskunstenaars uit de hele wereld waarmee zij hoogstaand repertoire op wereldberoemde podia presenteren. Waardevol danserfgoed naast vernieuwende creaties. Eigentijdse stijlen voor een brede smaak en een groot publiek. Vanuit deze kunst verbinden zij mensen met hun verbeeldingsvermogen en eigen danskracht. Emoties worden invoelbaar, een rijke beleving!

In a windless prologue accompanied by the rippling piano sounds of Simeon ten Holt’s Canto Ostinato, the dancers prepare themselves for what is to come. They hang off balance as if leaning against the wind. Their arms cleave the air. They are ready for battle. Then the growing noise of wind machines drowns out the soft piano sounds. The dancers fill their lungs and proudly fight this (invisible) matter that they make tangible while dancing.

A new wave

The monumental dance performance Typhoon (1986) by choreographer Krisztina De Châtel will be revived in the spring of 2025 and danced by the dancers of Introdans. The choreographic urge for order of De Châtel – queen of minimalist dance – is tested in this performance, as it were, in a flying storm. 

For the performance Typhoon, Krisztina de Châtel collaborated with visual artist Peter Vermeulen and composer Simeon ten Holt. The central theme in Peter Vermeulen’s work is the conversion of energy into moving and sound-producing images.

For Typhoon he developed the idea of ​​having the dancers enter into a direct confrontation with the incalculable forces of the wind. He installed three wind machines that can vary in strength from a light breeze to a heavy storm. De Châtel then allows her dancers to directly confront the wind machines designed by Vermeulen. 

About Introdans

Introdans is known for its inspiring dance artists from all over the world, with whom they present high-quality repertoire on world-famous stages. Treasured dance heritage alongside innovative creations. Contemporary styles for a broad taste and a wide audience. We use our art and expertise to connect people with their own imagination and dance power. Inclusive, because everyone can dance. Emotions become tangible, creating a rich experience. Introdans moves you! 

Bezoek ook