FOTO: © SHOTBYHALIE
Naar agenda
Bestellen
 • Dans

Club Guy & Roni, Navdhara India Dance & Slagwerk Den Haag

Fortune

 • Datum
  vr 25 nov 2022
 • Tijd
  20.15 - ca.21.30 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 24,50
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English
 • 'Fortune, de nieuwe voorstelling van Club Guy & Roni, bewijst nog maar eens dat het Noorden een dansgezelschap van absolute wereldklasse herbergt.'

  Dagblad van het Noorden
 • 'De beelden zijn ijzersterk, de dans virtuoos.'

  Leeuwarder Courant
 • 'In het overweldigende ‘Fortune’ voert een bont universum een wervelende stammendans op'

  de Volkskrant
 • '(..)razend energieke dans, aards en oersterk.'

  NRC

Hoe vinden we zingeving wanneer niets voor eeuwig is? Waar vinden we geluk als gelukkig zijn ook maar een momentopname is? Hoe leven we in het hier en nu als de volgende uitdaging al om de hoek staat? Vanuit een fascinatie met deze ‘impermanence’, de vergankelijke aard van de natuur waarbij nooit iets vaststaat of ooit af is, is de dansvoorstelling Fortune ontstaan. 

De universele wet van verandering is dat niets hetzelfde blijft. Onze keurig geasfalteerde wegen, onze schone huizen, al ons verdiende bezit, ons lief maar ook al ons leed, is eindig. Dit klinkt misschien eng, maar wellicht zit in deze eindigheid juist datgene wat het leven zo mooi maakt.  

Het is complex om je blikveld te verruimen, dus vonden we het een goed idee om contact te leggen met verschillende culturen. Het is niet genoeg om erover te lezen, het is essentieel om jezelf in een andere realiteit te plaatsen. We hebben in Marokko en Mexico gewerkt, en nu zijn we naar India geweest, in een poging om universele menselijke concepten te begrijpen. Om te begrijpen hoe ze invloed hebben op onze beslissingen en ambities, en de manier waarop we met elkaar communiceren en empathie voelen voor de mensen om ons heen.

Choreografen Roni Haver, Guy Weizman en Ashley Lobo, de dansers, en de muzikanten gaan in Fortune ieder op hun eigen manier op zoek naar de betekenis van het wonderlijke en vluchtige geschenk van het leven. Het resultaat is een dansvoorstelling als een road movie door India, waarin ‘the wonder of life’ wordt uitgebeeld door een aaneenschakeling van beelden, indrukken en momenten.

De muziek in Fortune is geïnspireerd op het dynamische en (kleur)rijke India. De slagwerkers van Slagwerk Den Haag bespelen Indiase instrumenten zoals de sarod en de tabla. Via een open call zijn Indiase componisten uitgenodigd hun muziek in te sturen. Onder andere met deze tracks, en soundbites uit Dharavi – een van de grootste sloppenwijken van Mumbai – is de muziek voor de voorstelling gecomponeerd. 

Na Happiness, Phobia, Freiheit, LOVE en Freedom is Fortune een volgende voorstelling in de serie The Human Odyssey, waarin Club Guy & Roni samen met internationale artistieke partners onderzoekt hoe onze emoties onze levens bepalen

Adam Peterson, Camilo Chapela, Eliana Stragapede, Igor Podsiadly, Wilchaan Roy Cantu dansers Club Guy & Roni |Chetan Solanki, Razul Gautam, Urvil Shah dansers Navdhara India Dance Theatre | Martijn Baaijens sarod, gitaar |Jochem Braat toetsen, stem | Niels Meliefste slagwerk, stem| Tarang Poddar tabla, slagwerk, stem |

Wegens een blessure wordt Adam Peterson vervangen door Adam Khazhmuradov.

 • vr 25 nov 2022
  20.15 - 21.30 uur
 • 'Fortune, the new performance by Club Guy & Roni, proves once again that the North is home to an absolutely world-class dance company.'

  Dagblad van het Noorden
 • 'The images are rock solid, the dance virtuosic.'

  Leeuwarder Courant
 • 'In the overwhelming 'Fortune' a colorful universe performs a dazzling tribal dance.'

  de Volkskrant
 • '(..)energetic dance, earthy and primal.'

  NRC

How do you find meaning when nothing lasts forever? Where do you seek happiness when being happy is just the way you feel at any given moment? How do you live in the here and now when the next challenge lies just around the corner?  
 
The universal law of change is that nothing stays the same. Our neatly asphalted roads, beautiful houses, accumulated possessions, love, suffering, all are finite. Frightening though it might seem, perhaps its this impermanence that makes life so amazing.  The dance performance Fortune is the result of a fascination with this impermanence that is inherent of nature.  

Expanding your horizons is not easy, so we thought it was a good idea to reach out to different cultures. It’s not enough to read about them; it’s essential to put yourself in another reality. We’ve worked in Morocco and Mexico, and now we were in India. It’s really interesting to explore the concept of fortune, both from a eurocentric and an Indian viewpoint.

In Fortune the choreographers Roni Haver, Guy Weizman, Ashley Lobo, the dancers and the musicians each in their own way go in search of the meaning of the wonderful gift of life. The result is a dance performance that travels through India like a road movie, illustrating the wonder of life with a chain of images, impressions, and moments. 

The music in Fortune is inspired by the rich colours of India. The percussionists of Slagwerk Den Haag play Indian instruments such as the sarod and tabla, and an open call was held inviting Indian composers to send in their work. The music for the performance is composed using these tracks and soundbites from Dharavi, one of Mumbai’s biggest slums. 

After Happiness, Phobia, Freiheit, LOVE, and Freedom, Fortune is the next performance in the series The human odyssey, in which Club Guy & Ronnie works with international artistic partners to explore how our emotions determine our lives.

Adam Peterson, Camilo Chapela, Eliana Stragapede, Igor Podsiadly, Wilchaan Roy Cantu dancers Club Guy & Roni | Chetan Solanki, Razul Gautam, Urvil Shah  dancers Navdhara India Dance Theatre | Martijn Baaijens sarod, guitar | Jochem Braat keys, voice | Niels Meliefste percussion, voice| Tarang Poddar tabla, percussion, voice | Pépé Garcia musical leader | Brendan Faegre musical dramaturgy | Assin Khan Langa, Dhyanjyoti Borah, INCEPTOR, Sawai Khan tracks and soundbites | Ascon de Nijs  set design | MAISON the FAUX costumes | Maarten van Rossem lighting design | Peter Zwart sound design | Robbert van Heuven dramaturgy

 • vr 25 nov 2022
  20.15 - 21.30 uur

Bezoek ook