FOTO: © SHOTBYHALIE
Naar agenda
Bestellen
 • Dans

Club Guy & Roni, Navdhara India Dance & Slagwerk Den Haag

Fortune

 • Datum
  vr 25 nov 2022
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Inclusief
  drankje
Nederlands English

In de dansvoorstelling Fortune gaat Club Guy & Roni samen met het Navdhara India Dance Theatre uit Mumbai en Slagwerk Den Haag op zoek naar wat ons gelukkig maakt. Is het geluk in ons leven volledig toe te schrijven aan ons eigen succesvolle handelen of is het gewoon geluk? Niet iedereen zal geluk hetzelfde omschrijven. Afhankelijk van waar je geboren bent, je religie of je economische omstandigheden kan geluk iets anders betekenen. Als je werk hebt, zou je gelukkig kunnen worden van vakantie, terwijl je zonder werk misschien niets liever zou willen dan je familie te kunnen onderhouden.

De focus van het Indiase NIDT is eenvoud en communicatie. Gedachten delen via een bewegingstaal, zodat alle grenzen verdwijnen en Navdhara of ‘nieuwe stroom’ wordt bereikt. Een bewegingsstijl die noch oosters noch westers van aard is, maar volledig universeel. De enige trouw is aan de waarheid van adem en prana of levensenergie.

Fortune is, na Happiness, Phobia, Freiheit, LOVE en Freedom, een volgende voorstelling in de serie The Human Odyssey waarin Club Guy & Roni samen met internationale partners onderzoekt hoe onze emoties onze levens bepalen. Door cross-cultureel en interdisciplinair samen te werken met verschillende partners kan het artistieke gesprek over geluk vanuit verschillende perspectieven worden gevoerd.

In the dance performance Fortune, Club Guy & Roni, together with the Navdhara India Dance Theater from Mumbai and Slagwerk Den Haag, look for what makes us happy. Is the happiness in our lives entirely due to our own actions or is it just luck? Not everyone will describe happiness the same. Depending on where you were born, your religion or your economic circumstances, happiness can mean something completely different. If you have a job, vacations could make you happy, while without work you might want nothing more than to support your family.

The focus of Indian NIDT is simplicity and communication. Sharing thoughts through a language of movement, so that all boundaries disappear and Navdhara or ‘new flow’ is reached. A movement style that is neither Eastern nor Western in nature, but completely universal. The only loyalty is to the truth of breath and prana or life energy.

Fortune is, following Happiness, Phobia, Freiheit, LOVE and Freedom, the next performance in the series The Human Odyssey in which Club Guy & Roni, working with international partners, examine how our emotions determine our lives. By working cross-culturally and interdisciplinary with different partners, the artistic conversation about happiness can be led from different perspectives.

Bezoek ook