FOTO: © Hugo Segers
Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

BarokOpera Amsterdam

Reis naar de Maan

 • Datum
  wo 18 jan 2023
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

BarokOpera Amsterdam brengt met Reis naar de Maan een komische, feestelijke en spectaculaire ruimteopera op muziek van Jacques Offenbach; een sprookjesopera met liefdesdrama, humor en acrobatiek.

BarokOpera Amsterdam

Barokopera Amsterdam combineert authentiek uitgevoerde muziek met eigenzinnig hedendaags theater, toegankelijk voor een breed publiek. Artistiek leider, dirigent en fluitiste Frédérique Chauvet leidt een klein orkest van topmusici en een cast van sterzangers. Voor de creatie van een universum zonder zwaartekracht werkt BarokOpera intensief samen met het Belgische luchtacrobaten/dansduo VILJA om droomwerelden op het toneel te brengen.

Een sprookjesopera met liefdesdrama, humor en acrobatiek

Reizen door de ruimte spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zo was Jules Verne in 1875 al een gevierd man in Parijs met succesboeken als Van de aarde naar de maan en De reis om de maan. In datzelfde jaar pakte ook Jacques Offenbach het onderwerp op en bracht hij met Voyage de la lune maanreizen naar de operavloer. Het is een van de mooiste partituren van de Franse componist, die een onnavolgbaar talent voor luchtigheid en gevoelige melodieën had, over een tomeloze positieve energie beschikte en een eigenzinnige kijk op de liefde had.

BarokOpera Amsterdam pakt Offenbachs komische en spectaculaire ruimte-opera op en vertaalt het werk naar het hier en nu in Reis naar de Maan waarin een verwende prins naar de maan reist en daar als een blok valt op Fantasia.
Voor de creatie van een universum zonder zwaartekracht werkt het gezelschap nauw samen met het Belgische acrobatenduo Vilja, dat garant staat voor adembenemende scènes. Laat je door een uitgebreide cast van operazangers, instrumentalisten en acrobaten meevoeren naar een universum zonder zwaartekracht in Offenbachs feestelijke werk.

De Reis naar de Maan geldt nog steeds als één van de mooiste partituren van ‘Operettekoning’ Jacques Offenbach, met zijn onnavolgbare talent voor luchtigheid, tomeloze positieve energie, gevoelige melodieën en komisch gevoel. Offenbach heeft een aardse directheid en de soepelheid van een showman, waardoor zijn opera’s zich in een moderne setting gemakkelijk naar het hier en nu laten vertalen. Zo strijkt Reis naar de Maan de rimpels tussen de eeuwen glad.

Jacues Offenbach Reis naar de Maan

Frédérique Chauvet artistieke en muzikale leiding| Bram de Beul regie en choreografie  |  Emilie Lauwers kostuums en decors | Elvire van Welbergen, Wendeline van Houten en Sanne Vleugels sopranen | Hansje van Welbergen mezzo-sopraan | Steven van Gils tenor|  Pieter Hendriks bariton |  Vilja Duo – Bram de Beul & Irina Yakousheva dans en acrobatiek |  Ensemble BarokOpera Amsterdam instrumentaal

This concert is part of the Hoor-bij-ons-pas series. When purchasing at least four Hoor-bij-ons concerts, you will receive a € 5 discount per ticket per concert. All you have to do is order a minimum of four Hoor-bij-ons concerts at once with your ‘Mijn theater’ account. You will then benefit from this discount for the entire season.

BarokOpera Amsterdam presents Reis naar de maan: a comical, festive and spectacular opera set to music by Jacques Offenbach; a fairytale opera with love, humor and acrobatics.

BarokOpera Amsterdam

Barokopera Amsterdam combines authentically performed music with distinctive contemporary theatre, accessible to a wide audience. Artistic director, conductor and flutist Frédérique Chauvet leads a small orchestra of top musicians and a cast of star singers. To create a zero-gravity universe, BarokOpera collaborates intensively with the Belgian aerial acrobat/dance duo VILJA to create dream worlds on the stage.

A fairytale opera with love drama, humor and acrobatics

Traveling through space has been a subject of imagination for centuries. Jules Verne, for example, was a celebrated man in Paris in 1875 with successful books such as From the earth to the moon. In the same year, Jacques Offenbach also picked up on the subject and brought journeys to the moon to the opera with Voyage de la lune. It is one of the most beautiful scores by this French composer, who had an unmatched talent for lightness and sensitive melodies, with an unbridled positive energy and an eccentric view of love.

Baroque Opera Amsterdam takes on Offenbach’s comical and spectacular space opera and translates the work to the here and now in Reis naar de maan, in which a spoiled prince travels to the moon and falls head over heels for Fantasia.
To create a zero-gravity universe, the company works closely with the Belgian acrobat duo Vilja, who guarantee breathtaking scenes. Let this expansive cast of opera singers, musicians and acrobats transport you to a zero-gravity universe in Offenbach’s celebratory work.

The Reis naar de Maan is still regarded as one of the most beautiful scores by ‘Operetta King’ Jacques Offenbach, with his inimitable talent for lightness, unbridled positive energy, sensitive melodies and comic feeling. Offenbach has an earthly directness and showman’s agility, which allows his operas to be easily translated into the here and now. This is how Reis naar de Maan removes any wrinkels between the ages.

Jacues Offenbach Reis naar de Maan

Frédérique Chauvet artistic and musical direction | Bram de Beul direction and choreography  |  Emilie Lauwers costumes and sets | Elvire van Welbergen, Wendeline van Houten en Sanne Vleugels sopranos | Hansje van Welbergen mezzo-soprano | Steven van Gils tenor | Pieter Hendriks baritone | Vilja Duo – Bram de Beul & Irina Yakousheva dance and acrobatics | Ensemble BarokOpera Amsterdam instrumental

Bezoek ook