Samenwerking tussen steden en theaters in Dordrecht, Gouda en Leiden om jongeren door kunst en cultuur te verbinden en versterken

Wethouders en theaterdirecteuren tekenen convenant Theaterdelta Zuid-Holland 2024 – 2027

De drie wethouders Cultuur van gemeente Dordrecht, Gouda en Leiden én de drie theaterdirecteuren van de Theaterdelta Zuid-Holland hebben op 15 maart 2024 hun handtekening gezet onder een driejarig convenant, dat de samenwerking tussen de drie gemeentes onderling én hun schouwburgen bevestigt. Een samenwerking om jongeren meer door kunst en cultuur te verbinden en te versterken.

Theaterdelta Zuid-Holland
Kunstmin Dordrecht, de Goudse Schouwburg en Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal zijn een samenwerking gestart onder de naam Theaterdelta Zuid-Holland. Hierbij willen deze schouwburgen een verdere stap zetten in hun ambitie naar eigentijdse podia, met als belangrijk doel om jongeren meer te verbinden aan theaters en hen door kunst en cultuur te versterken.

Jongeren
Met het Theaterdelta Jongerenplan willen de theaters jongeren, de bezoekers van de toekomst, nadrukkelijker aan zich binden en de leefbaarheid voor jongeren binnen de drie steden door middel van kunst en cultuur vergroten. De drie gemeentes Dordrecht, Gouda en Leiden ondersteunen deze ambitie vanuit de Specifieke Uitkering Impuls Jongerencultuur (een rijkssubsidie).

De drie wethouders van Dordrecht, Gouda en Leiden én de drie directeuren van de schouwburgen van de Theaterdelta Zuid-Holland tekenden het convenant om de samenwerking te bevestigen.  Het convenant ziet toe op vier doelen:

  1. Meer en nieuw publiek bereiken voor de theaters: met focus op jongeren;
  2. De verbinding en worteling van jongeren met de drie steden verstevigen;
  3. Versterken van kennis bij de aangesloten theaters over het bereiken van jongeren;
  4. Gezamenlijk de positie van stad en van theater in het landelijke culturele bestel bevestigen.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie, Werk en Inkomen en Cultuur):

"Leiden heeft een rijke cultuurgeschiedenis en er valt veel te beleven, ook voor jongeren. Er is behoefte aan meer plekken waar jongeren samen kunnen komen of optreden. Daarom willen we meer plek bieden aan jongeren waar zij hun eigen ideeën kunnen uitvoeren en tegelijkertijd ook meer jong publiek naar de theaters trekken. Zo willen we de band tussen jongeren en podia versterken in de drie steden, zodat ze zich meer thuis voelen. De aangesloten theaters gaan kennis en ervaringen delen over het bereiken van deze jongeren. Samen met de gemeenten Dordrecht en Gouda en onze theaters willen we onze positie in het culturele landschap versterken en laten zien dat cultuur ook voor jongeren is."