Leidse Schouwburg
vr 4 februari 2022 20:15
Bestellen

Deze voorstelling valt onder de Bis! Bis! Bis! korting. Meer informatie over deze korting vind je hier.

 

Hoe strijd je voor een betere wereld? Tegen wie of wat strijd je? Wie is vriend en wie is vijand? Sta je samen echt sterker?     

In de dansvoorstelling Riot maakt choreografe en sociologe Alida Dors de onrust van de wereld voelbaar. Met het onderbuikgevoel van een opstand komen dans, spoken word, film en live muziek samen. Riot is een enerverende voorstelling over mensen, over ons, over jou; in het spanningsveld van opstand, woede en hoop. 

We zien negen dansers in opstand komen. Ze hebben elkaar nodig om door te gaan. Zij aan zij vechten ze tegen de gezamenlijke vijand. Maar het gezicht van de vijand is niet één gezicht. Het verandert van kleur, systeem, geslacht en afkomst en laat overal ter wereld rokende brandhaarden achter. Zwart tegenover wit, LGBTQ tegenover hetero, arm tegenover rijk en het Westen tegenover de rest. De rooksluier trekt steeds verder over de wereld en belemmert ons zicht. Zij aan zij verandert naar voorhoofd tegen voorhoofd. Hebben we elkaar wel echt nodig om door te gaan? En hoe blijf je als mens daarin je eigen stem horen? In Riot horen we de fluisterende stem van de eenling in de massa. We luisteren naar die eenzame stem, en kijken naar de mens die zijn onderdrukte stem bevrijdt en begint te zingen. Steeds opnieuw. 

Alida Dors 

De choreografieën van Alida Dors (Amsterdam, 1977) zijn vernieuwend door een kenmerkende hiphopvocabulaire, gestript van show en bravoure. Met haar werk creëert Alida avontuurlijke interdisciplinaire dance chronicles met invloeden uit hiphop en moderne dans – sociaal en politiek bewust, urgent en relevant. Het resultaat hiervan zijn eigentijdse, geëngageerde en vernieuwende voorstellingen die een verdieping bieden op urban cultuur.  

 

*Bij deze voorstelling zit een inleiding. Wil je hier heen? Dit kun je aangeven in stap 4 van het bestelproces.

How do you fight for a better world? Who or what are you fighting? Who is your friend and who is your enemy? Are you really stronger when you’re together?

In the dance performance Riot, choreographer and sociologist Alida Dors makes the disquiet of the world tangible. With a gut feeling of an uprising, dance, spoken word, film and live music come together. Riot is an exciting performance about people, about us, about you; in the turmoil of rebellion, anger and hope.

We see nine dancers revolting. They need each other to be able to keep going. Side by side they fight against the common enemy. But the face of the enemy is not a singular face. It changes color, system, gender and origin and leaves smoking fires all over the world. Black versus white, LGBTQ versus straight, poor versus rich and the West versus the rest. The veil of smoke continues to spread over the world and obstructs our view. Side by side changes to forehead to forehead. Do we really need each other to keep going? And how do you, as a human being, continue to hear your own voice in this? In Riot we hear the whispering voice of the lone wolf in the crowd. We listen to that lonely voice, and watch how the human being frees his suppressed voice and begins to sing. Again and again.

Alida Dors

The choreographies by Alida Dors (Amsterdam, 1977) are innovative with a characteristic hip-hop vocabulary, stripped of show and bravado. With her work, Alida creates adventurous interdisciplinary dance chronicles with influences from hip-hop and modern dance – socially and politically aware, urgent and relevant. The result is a contemporary, committed and innovative performance that offers a deeper insight in urban culture.

 

Leidse Schouwburg
vr 4 februari 2022 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

1e rang (goed zicht)

Normaal € 22,50

2e rang (minder goed zicht)

Normaal € 18,50

3e rang (beperkt zicht)

Normaal € 14,50

4e rang (luisterplaats)

Normaal € 12,50

gouden rang (uitstekend zicht)

Normaal € 28,50

Corona Informatie

We vragen je bij binnenkomst de CoronaCheck-app te laten zien of een uitgeprinte QR-code. Meer informatie over maatregelen lees je hier.