Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 29 november 2019 20:15
Bestellen

Jos van Veldhoven, na vele succesvolle jaren als dirigent van de Nederlandse Bachvereniging, richt zich nu op jong talent. Met het Sweelinck Barokorkest van het Amsterdamse conservatorium en het semi-professionele MUSA-koor van Peter Dijkstra presenteert hij een van Mozarts grootste meesterwerken. 

De mis in c-mineur KV 427 is waarschijnlijk geschreven voor diens huwelijk met Constanze Weber in 1782-1783. Het raadsel is dat deze mis altijd onvoltooid is gebleven, terwijl Mozart pas een kleine tien jaar later zou sterven. Essentiële misdelen ontbreken, maar nijvere voltooiers hebben hun best gedaan, waardoor er nu diverse uitvoerbare versies bestaan. De meest recente in de rij is de voltooiing door Mozart-expert Clemens Kemme. Jos van Veldhoven verhoogt de dramaturgische zeggingskracht door deze ook nog eens te “versnijden” met enkele andere beroemde koorwerken, onder meer van Händel. Mozarts glorieuze vroomheid in een nooit eerder gehoorde, verrassend nieuwe context.   Delen uit Händel Saul & Israel in Egypt | Mozart Agnus Dei KV 195, Prelude en fuga in d KV 405/4, Grote Mis in c KV 427

Jos van Veldhoven, who quit after many succesfull years as conductor from the Dutch Bach Association, likes to offer his exerience to young talents. With the Sweelinck Baroque Orchestra from the Amsterdam Conservatory and the semi-professional MUSA-choir by Peter Dijkstra, van Veldhoven presents one of Mozarts biggest masterpieces. The Mass in C Minor KV 427 was probably written for his marriage with Constanze Weber in 1782-1783. The mystery is that this Mass has always remained unfinished. It lacks essential parts, Sanctus and Credo are unfinished and Agnus Dei does not exist at all. Industrious completers tried, which is why there are several feasible versions. The most recent version is the convincing completion by Mozart expert Clemens Kemme. Jos van Veldhoven increased the dramaturgical power of expression by putting together several other famous choir pieces, like the piece from Händel. His choir music was for Mozart an admired and followed example. Undergo Mozarts glorious piety within this  surprising new context, that was never heared before. 

 

Parts from Händel Saul & Israel in Egypt | Mozart Agnus Dei KV 195, Prelude en fuga in d KV 405/4, Big Mass in c KV 427

Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 29 november 2019 20:15
Bestellen

Inclusief

  • Garderobe

Extra opties (te kiezen in bestelproces)

  • Borrelplankje (per persoon)
  • Borrelplankje vegetarisch (per persoon)
  • Zoet bij de koffie (per persoon)

Prijzen

Normaal € 20,00
CJP € 17,50
Student € 10,00