Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
za 21 maart 2020 20:15
Bestellen
Het strijkwartet: de lakmoesproef binnen de klassieke muziek. Alle stemmen zijn vertegenwoordigd in dit magische viertal waarin het uiterste wordt gevergd van componist en uitvoerder. Het speelveld ligt open en er is geen plek om je te verbergen.

Slagwerk Den Haag presenteert vijf kwartetten uit de 20ste en 21ste eeuw waarin de klassieke kwartetwaarden worden vertaald naar een hedendaags idioom. Steve Reich schreef misschien wel het meest klassieke slagwerkkwartet voor twee vibrafoons en twee marimba’s. In zijn Mallet Quartet voorziet één van de grootste componisten van deze tijd klassieke strijkkwartetelementen van een 21ste eeuws jasje.

De Third Construction van John Cage is geschreven voor een exotische verzameling instrumenten waarin slagwerkers worden uitgedaagd om vele 'variaties op een thema' op opzwepende wijze te vertolken.

De Nederlandse componiste des vaderlands - Mayke Nas - maakt gebruik van klassiek compositorische elementen, zoals de canon, in haar meesterwerk voor vier schoolborden waarop de slagwerkers al krijtende teksten van Peter Handke tot muziek omtoveren. Met een dikke knipoog schreef de jonge Hongaarse componist Matyas Wettl Nocturne voor slagwerkkwartet en zestien lichtschakelaars en lampen waarin technische virtuositeit en transparantie absolute vereisten zijn.
 

Als verrassing zal een nieuw werk worden uitgevoerd van de Mexicaanse componist Hugo Morales, die een vrijbrief krijgt om, met als instrumentarium ondermeer vier solar panels, op het centrale thema van dit programma voort te ‘kwartetten’.
 

Reich Mallet Quartet voor 2 marimba’s & 2 vibrafoons | Cage Third Construction voor 4 onorthodoxe slagwerk-setups | Wettl Nocturne voor slagwerkkwartet en 16 lichtschakelaars & lampen | Nas & Snoei I Delayed People's Flights By Walking Slowly In Narrow Hallways voor slagwerkkwartet en 4 schoolborden | Morales Nieuw werk voor slagwerkkwartet en 4 solar panels

 

The string quartet: the litmus test within the classical music. All voices are represented in this magical quartet, which asks the extreme of the composer and executer. The cards are open and there is no place to hide. 

Slagwerk Den Haag presents five quartets from the 20th and 21st century, in which the classical quarter values are translated to a contemporary idiom. Steve Reich composed one of the most classical percussion quartets for two vibraphones and two marimbas. In his Mallet Quartet he gives one of the biggest composers nowadays, classical percussion quartet elements in a 21st century look. 

The Third Construction by John Cage was written for an exotic collection of instruments, in which percussionists are challenged to play many 'variations to a theme', in a whipping way.

The Dutch national composer, Mayke Nas, uses classical compositional elements, like the canon, in her masterpiece written for four blackboards on which the percussionists translate chalked texts by Peter Handke to music. 

The young Hungarian composer Matyas Wettl wrote Nocture for percussion quartet and sixteen light switches and lights, wherein technical virtuoso and transparency are a must. 

As a surprise, a new work by composer Mexican Hugo Morales will be executed. He has the permission to, with solar panels among others, continue to 'quartet' on the central theme of the program. 

Reich Mallet Quartet for 2 marimba’s & 2 vibraphones | Cage Third Construction for 4 onorthodox percussion-setups | Wettl Nocturne for percussion quartets and sixteen light switches and lights | Nas & Snoei I Delayed People's Flights By Walking Slowly In Narrow Hallways for percussion quartets and 4 blackboards| Morales New piece for percussion quartet and 4 solar panels 

Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
za 21 maart 2020 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

Extra opties (te kiezen in bestelproces)

  • Borrelplankje vegetarisch (per persoon)
  • Zoet bij de koffie (per persoon)

Prijzen

Normaal € 27,00
CJP € 24,50
Student € 10,00