Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
do 20 januari 2022 20:15
Bestellen

Dit concert valt onder de Hoor-bij-ons-pas. Informatie over deze korting leest u hier.

 
In de romantiek is de dood nooit ver weg. Binnen de gedachte van verlangen en verlossing is de dood immers het ultieme. Zo ook voor Schubert, een door en door romantische ziel. En wanneer je de laatste twee strijkkwartetten van Schubert naast elkaar speelt, zoals Quartetto di Cremona hier doet, hoor je, zie je, voel je, proef je bijna hoe Schubert met de dood - zíjn naderende dood - omging. 
 
Toen hij begon aan zijn veertiende strijkkwartet, dacht hij namelijk dat zijn eigen dood niet ver weg kon zijn. Hij koos een lied dat hij vijf jaar eerder had geschreven, Der Tod und das Mädchen, en verwerkte het tot een kwartet. Zijn eerste reactie op de dood lijkt daarmee duidelijk: in het oorspronkelijke gedicht verlangt de dood dat het meisje gewillig in zijn armen in slaap valt, maar het meisje smeekt ‘ik ben nog jong, raak me niet aan!’. 
In zijn vijftiende en laatste strijkkwartet ligt het wat complexer. Nu was de dood echt nog maar een paar maanden weg en Schubert lijkt zich daarbij te hebben neergelegd. Er is geen verzet, hoogstens melancholiek, maar er lijkt bovenal sprake van een reflectie op het eeuwige. Schubert schrijft als het ware een filosofisch essay over sterfelijkheid en onsterfelijkheid, over het mens-zijn. Maar dan in muziek.

 

Schubert Stijkkwartet nr. 15 in G D 887, Strijkkwartet nr. 14 in d D 810 ‘Der Tod und das Mädchen’

This concert is part of the Hoor-bij-ons-pas series. When purchasing at least four Hoor-bij-ons concerts, you will receive a € 5 discount per ticket per concert. All you have to do is order a minimum of four Hoor-bij-ons concerts at once with your 'Mijn theater' account. You will then benefit from this discount for the entire season.

 

In romance, death is never far away. After all, within the realm of desire and redemption, death is the ultimate thing. This is the same for Schubert, a romantic soul through and through. And when you play Schubert's two last string quartets in succession, as Quartetto di Cremona does here, you can hear, see, feel, and almost taste how Schubert dealt with death – specifically, his approaching death.

When he started his fourteenth string quartet, he believed that his own death could not be far away. He chose a song he had written five years prior, Der Tod und das Mädchen, and turned it into a quartet. In this, his first reaction to death seems clear: in his original poem, death wants the girl to fall asleep in his arms willingly, but the girl begs 'I'm still young, don't touch me!'

In his fifteenth and last string quartet this is a bit more complex. At this moment, death really was only a few months away and Schubert seems to have resigned himself to it. There is no resistance, at most melancholy, but above all there seems to be a reflection on the eternal. Schubert writes, as it were, a philosophical essay about mortality and immortality, about being human. Only in music.Schubert String quartet no. 15 in G D 887, String quartet no. 14 in d D 810 ‘Der Tod und das Mädchen’

 

Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
do 20 januari 2022 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

Prijzen

Normaal € 28,00

Corona Informatie

We vragen je bij binnenkomst de CoronaCheck-app te laten zien of een uitgeprinte QR-code. Meer informatie over maatregelen lees je hier.