Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 6 december 2019 20:15
Bestellen

De Bachvereniging zou de Bachvereniging niet zijn als Johann Sebastian niet de kern zou vormen van hun gevarieerde repertoire. Violist Shunske Sato, nu al twee jaar artistiek leider van het ensemble, kiest voor een instrumentaal programma. Daarin drie werken die zijn gereconstrueerd van klavecimbelconcerten, naar hun vermeende origineel. Het hobo-vioolconcert is heel bekend, de beide andere in deze versies wat minder. Of Bachs originelen in deze vorm echt bestaan hebben weet niemand, maar als het resultaat zó prachtig klinkt, waarom niet? De inleidende sinfonia voor cantate 12 "Ich hatte viel Bekümmernis" is plechtig en ontroerend, maar wie kent de olijke plattelandssfeer van de Bauerncantate BWV 212? Ook dat is Bach. Shunske Sato sluit af met het bekende Vioolconcert in a, als een echte Stehgeiger: dirigent en soloviolist in één. Precies zoals Bach dat deed.

J.S. Bach Sinfonia uit Cantate Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21, Hobo- en vioolconcert BWV 1060R, Vioolconcert in d BWV 1052R, Sinfonia uit Cantate Mer hahn en neue Oberkeet BWV 212, Oboe d’amoreconcert in A BWV 1055R, Vioolconcert in a BWV 1041
 

The Bach association would not be the same without Johann Sebastian as the core of its variating repertoire. Shunske Sato, artistic leader for 2 years now, chose a good program of instrumental music. Three pieces are reconstructed from harpsichord concerts, to their assumed original. The oboe-violin concert is very famous, the other two not so much. If Bachs originals really existed like this is unknown, but if the result is this beautiful, then why not? The introductory symphonia for cantate 12 "Ich hatte viel Bekümmernis" is serious and moving. But who knows the happy country-ambience of the Bauerncantate BWV 212? This is also Bach. Shunske Sato closes with the famous Violin Concert in a, like a real Stehgeiger: conductor and violin player in one. Exactly like Bach did this. 

 

J.S. Bach Sinfonia from Cantate Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21, Oboe- and violin concert BWV 1060R, Violin concert in d BWV 1052R, Sinfonia from Cantate Mer hahn en neue Oberkeet BWV 212, Oboe d’amoreconcert in A BWV 1055R, Violin concert in a BWV 1041

Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 6 december 2019 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

Extra opties (te kiezen in bestelproces)

  • Borrelplankje (per persoon)
  • Borrelplankje vegetarisch (per persoon)
  • Zoet bij de koffie (per persoon)

gouden rang (uitstekend zicht)

Normaal € 38,00

1e rang (volledig zicht)

Normaal € 32,00
CJP € 29,50
Student € 10,00

2e rang (minder goed zicht)

Normaal € 25,00
Student € 10,00