Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
zo 24 april 2022 11:30
Bestellen

Dit concert valt onder de Hoor-bij-ons-pas. Informatie over deze korting leest u hier.

 

Waarom het strijkkwartet als genre zo’n succes is? Luister naar dit programma en je snapt het. Maar het is niet alleen de noten die goed zijn. Alleen al hoe deze componisten elkaars werk bewonderden, van elkaar leerden en elkaar probeerden te overtroeven en te inspireren is binnen de klassieke muziek uitzonderlijk. Het is als een kunstenaars-collectief dat buiten de tijd staat. 

En hoewel hij niet op het programma staat, begon het allemaal bij Haydn. Mozart droeg de reeks kwartetten waar KV 428 toe behoort op aan hem. Dat ook Beethoven in de voetsporen van ‘papa’ Haydn - ‘de vader van het strijkkwartet’ - componeerde is makkelijk te horen, maar ook de vijftien jaar oudere Mozart was van grote invloed op Beethoven. Het wordt algemeen aangenomen dat Beethoven meerdere van zijn kwartetten baseerde op die van Mozart. Brahms, een halve eeuw later, voelde de schaduw van Beethoven boven hem hangen en was in het bezit van de manuscripten van Haydns strijkkwartetten om te bestuderen. Dat het strijkkwartet zichzelf toen al als genre had bewezen blijkt wel: Brahms gooide meer dan twintig uitgewerkte ideeën in het vuur voordat hij zijn eerste strijkkwartet durfde te publiceren.

 

Mozart Strijkkwartet nr. 16 in Es KV 428 | Beethoven Strijkkwartet nr. 11 in f op. 95 | Brahms Strijkkwartet nr. 1 in c op. 51/1

This concert is part of the Hoor-bij-ons-pas series. When purchasing at least four Hoor-bij-ons concerts, you will receive a € 5 discount per ticket per concert. All you have to do is order a minimum of four Hoor-bij-ons concerts at once with your 'Mijn theater' account. You will then benefit from this discount for the entire season.

 

Why is the string quartet such a success as a genre? Visit this concert and you will understand. It's not just the notes that are good. The way these composers admired each other's work, learned from each other and tried to outdo and inspire each other is exceptional within classical music. It is like a timeless artist collective.

And although he is not on the program, it all started with Haydn. Mozart dedicated the series of quartets to which KV 428 belongs to Haydn. It is clear that Beethoven also composed in the footsteps of 'daddy' Haydn - 'the father of the string quartet'. But Mozart was also a major influence on Beethoven - it is widely believed that Beethoven based several of his quartets on Mozart's. Brahms, half a century later, felt Beethoven's shadow hanging over him and studies the manuscripts of Haydn's string quartets. It is clear that the string quartet had already proven itself as a genre: Brahms threw more than twenty elaborate ideas into the fire before he dared to publish his first string quartet.

 

Mozart String quartet no. 16 in Es KV 428 | Beethoven String quartet no. 11 in f op. 95 | Brahms String quartet no. 1 in c op. 51/1

Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
zo 24 april 2022 11:30
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

Prijzen

Normaal € 28,00

Corona Informatie

We vragen je bij binnenkomst de CoronaCheck-app te laten zien of een uitgeprinte QR-code. Meer informatie over maatregelen lees je hier.