Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 16 september 2022 09:15
Bestellen

Tickets voor de livestream kunnen worden besteld in stap 4 van het bestelproces. Kies hiervoor eerst in stap 1 voor een ticket 'exclusief lunch'. Vervolgens kunt u het ticket aanpassen.

Hoe is het menselijk brein betrokken bij het Recht?

Kunnen we breintechnieken gebruiken bij het nemen van beslissingen die raken aan waarheidsvinding, ontoerekenbaarheid en bestraffing?

De invloed van breinonderzoek op het recht en strafrecht is onmiskenbaar en neemt steeds verder toe. Die invloed is in het bijzonder zichtbaar op verschillende terreinen van de strafrechtspleging als opsporing, vervolging, berechting en de tenuitvoerlegging van sancties. Sprekers van de Universiteit van Leiden, verschillende andere universiteiten en instellingen nemen je mee in de mogelijkheden en grenzen van het gebruik van informatie over het brein op beslissingen die verschillende actoren in de strafrechtspleging (politie, officier van justitie, rechter, enzovoorts) moeten nemen.

Tijdens deze dag komen de nieuwste technieken aan bod. Er wordt ook ingegaan op de meest recente juridische (en ethische) inzichten óf en binnen welke grenzen in de strafrechtspleging gebruik kan worden gemaakt van de nieuwste technieken op het terrein van het brein.

Deze dag wordt georganiseerd voor iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp!
Alle presentaties worden gegeven in het Nederlands.

Meer info: www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen/libc

Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 16 september 2022 09:15
Bestellen

Exclusief lunch

Normaal € 14,50
student € 8,50

Inclusief lunch

Normaal € 23,00