Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
vr 19 november 2021 20:15
Bestellen

Dit concert valt in het Kamermuziekweekend Roots en valt onder de Hoor-bij-ons-pas.

Dat de wortels van het strijkkwartet bij Haydn uitkomen ligt vast, maar wat gebeurt er als je die wortels kruisbestuift met je eigen roots? En in hoeverre mag dat of kan dat?

Signum Quartett

De roots van het Signum Quartett liggen overduidelijk niet alleen maar in het traditioneel West-Europese strijkkwartet. Hand in hand gaan Schubert-liederen met Led Zeppelin, Radiohead en Beethovens Große Fuge. Maar het zijn Haydns opus 20/1 en opus 20/3 en Erki-Sven Tüürs tweede strijkkwartet die de ankers vormen van dit eigenwijze programma dat door alle tijden en stijlen heen raast.

De combinatie van Tüürs strijkkwartet en Haydn toont de enorme reikwijdte die het strijkkwartet in tweehonderdvijftig jaar heeft gekregen. Dat benadrukt het Signum Quartett door uitstapjes te maken naar stukken die oorspronkelijk niet voor strijkkwartet zijn geschreven, maar naadloos in deze vorm vertaald kunnen worden. Het is alsof ze zeggen: alles kan strijkkwartet zijn, en strijkkwartet kan alles zijn — als het ware een begin en een open eind.


Haydn Strijkkwartet in Es op. 20/1 Hob III: 31, Strijkkwartet in g op. 20/3 Hob III: 33 | liederen van Schubert, Led Zeppelin, Radiohead | Tüür Strijkkwartet nr. 2 ‘Lost Prayers’ | Beethoven Grosse Fuge op. 133

 

This concert is part of the Hoor-bij-ons-pas series. When purchasing at least four Hoor-bij-ons concerts, you will receive a € 5 discount per ticket per concert. All you have to do is order a minimum of four Hoor-bij-ons concerts at once with your 'Mijn theater' account. You will then benefit from this discount for the entire season.

 

It is certain that the origin of the string quartet can be found in Haydn, but what happens when you cross-pollinate those roots with your own? And to what extent is that allowed and possible?

Signum Quartett

The roots of the Signum Quartett clearly can’t just be found in the traditional Western European string quartet. Schubert’s songs go hand in hand with Led Zeppelin, Radiohead and Beethovens Große Fuge. But it’s Haydn’s opus 20/1 and opus 20/3 and Erki-Sven Tüürs second string quartet that form the anchors of this stubborn program that races through all times and styles.

The combination of Tüür's string quartet and Haydn shows the enormous scope that the string quartet has acquired in the last two hundred and fifty years. The Signum Quartett emphasizes this by performing pieces that were not originally written for string quartet, but can be seamlessly translated into this form. It's as if they say: anything can be a string quartet, and a string quartet can be anything — a beginning and an open end, as it were.

Haydn String quartet in Es op. 20/1 Hob III: 31, String quartet in g op. 20/3 Hob III: 33 | songs by SchubertLed ZeppelinRadiohead | Tüür String quartet no. 2 ‘Lost Prayers’ | Beethoven Grosse Fuge op. 133

Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
vr 19 november 2021 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

1e rang (goed zicht)

Normaal € 28,00
CJP € 25,50

1e rang balkon

Normaal € 28,00
CJP € 25,50

Corona Informatie

We vragen je bij binnenkomst de CoronaCheck-app te laten zien of een uitgeprinte QR-code. Meer informatie over maatregelen lees je hier.