Leidse Schouwburg
za 11 december 2021 20:15
Laatste kaarten

Deze voorstelling valt onder de Bis! Bis! Bis! korting. Meer informatie over deze korting vind je hier.

 

Introdans presenteert met Tutti twee absolute publieksfavorieten als jubileumcadeau. Het gezelschap viert het 50-jarig bestaan, een gouden feest, met alle dansers in balletten van Sidi Larbi Cherkaoui en Mauro Bigonzetti. 


Cantata  

Aards, rauw en gepassioneerd, zo kun je de dans in Mauro Bigonzetti’s Cantata het best typeren. In dit opzwepende powerstuk roept de choreograaf verschillende karakters uit een Italiaans dorp tot leven, daartoe geïnspireerd door de aanstekelijke, schurende muziek van vrouwenfolkgroep Assurd, Enza Pagliara. In krachtige ensembledansen meten mannen en vrouwen zich met elkaar, waarbij benen alle kanten opzwiepen en bovenlichamen woest worden uitgeschud. Je kunt moeilijk ongeroerd blijven bij deze uitbundige ode aan de Italiaanse volkscultuur, aan de liefde, en misschien wel vooral aan de gekte. Cantata wordt steevast op staande ovaties onthaald. 


In Memoriam 

Gedreven door een aantal sterfgevallen in zijn familie maakte de wereldwijd gelauwerde Vlaams-Marokkaanse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui In Memoriam als eerbetoon aan zijn voorouders. De connectie tussen de werkelijkheid en het geheugen vormt de kern van dit werk. In een denkbeeldige onderwereld verkennen de dansers polariserende krachten als aantrekking en afstoting, zachtheid en agressie om aldus de betekenis van het woord ‘harmonie’ te onderzoeken. Het resultaat is zowel sereen als hallucinerend. Een belangrijk aandeel hebben de videobeelden van Gilles Delmas. 

 

*Bij deze voorstelling zit een inleiding. Wil je hier heen? Dit kun je aangeven in stap 4 van het bestelproces.

In Memoriam

Cantata

With Tutti, Introdans presents two of the audience’s favorite performances as an anniversary gift. The company celebrates its 50th anniversary, a golden party, with all their dancers in ballets by Sidi Larbi Cherkaoui and Mauro Bigonzetti.

Cantata

Earthly, raw and passionate, that's the best way to describe the dance in Mauro Bigonzetti's Cantata. In this exciting power piece, the choreographer brings to life different characters from an Italian village, inspired by the infectious, abrasive music of women's folk group Assurd, Enza Pagliara. In powerful ensemble dances, men and women measure themselves against each other, with legs swinging in all directions and upper bodies ferociously shaken out. It is difficult to remain unmoved by this exuberant ode to Italian folk culture, to love and, perhaps above all, to madness. Cantata is invariably received with standing ovations.

In Memoriam

Driven by a number of deaths in his family, the worldwide acclaimed Flemish-Moroccan choreographer Sidi Larbi Cherkaoui made In Memoriam as a tribute to his ancestors. The connection between reality and memory is at the heart of this work. In an imaginary underworld, the dancers explore polarizing forces such as attraction and repulsion, softness and aggression in order to investigate the meaning of the word 'harmony'. The result is both serene and hallucinatory. The video footage of Gilles Delmas play an important part in this performance.

"Een avond die zowel voor de kenner als voor degene die niet zo vaak naar dans gaat, een perfecte avond uit is." - Theaterparadijs ★★★★★

“Gouden confetti dwarrelt aan het eind over de danserslijven, die het afgelopen seizoen ondanks alle tegenslag in shape bleven. Daardoor kunnen zij nu deze feestelijke uitsmijter met verve presenteren.” – Het Parool over Cantata

“De openingsscène, waarin de handen van een man een vrouw opnieuw tot leven wekken, blijft bijzonder.”- Het Parool over In Memoriam 

Leidse Schouwburg
za 11 december 2021 20:15
Laatste kaarten

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

1e rang (goed zicht)

Normaal € 27,50

2e rang (minder goed zicht)

Normaal € 23,50

3e rang (beperkt zicht)

Normaal € 19,50

4e rang (luisterplaats)

Normaal € 12,50

gouden rang (uitstekend zicht)

Normaal € 33,50

Corona Informatie

We vragen je bij binnenkomst de CoronaCheck-app te laten zien of een uitgeprinte QR-code. Meer informatie over maatregelen lees je hier.