Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
do 17 februari 2022 20:15
Bestellen

Dit concert valt onder de Hoor-bij-ons-pas. Informatie over deze korting leest u hier.

 

Haydn, Bartók en Beethoven. Voor een strijkkwartet kan het eigenlijk niet kloppender dan dat. Het is terug naar de kern — kern klinkt eigenlijk misleidend, want ieder van deze componisten was totaal grensverleggend toen ze deze stukken schreven. Maar dat is het mooie én het moeilijke van strijkkwartet-zijn: simpel bestaat eigenlijk niet.
 
Elk van deze kwartetten is eigenlijk de eerste zet van de respectievelijke componisten in nieuw gebied. Voor Haydn gingen de opus 50-kwartetten minder om het speelplezier en meer om de intellectuele inhoud; Beethovens opus 127 is het eerste van wat wij nu bestempelen als de late Beethoven-kwartetten, de Himalayas van de kamermuziek, en Bartóks eerste strijkkwartet is eigenlijk nog een heel vroeg werk, waarin hij nog helemaal niet zo de Bartók van extreme klanken en vormen was die hij later werd. Drie monumentale componisten aan het begin van hun monumentaalste werken.

 

Haydn Strijkkwartet in Bes op. 50/1 Hob III: 44 | Bartók Strijkkwartet nr. 1 in a Sz 40 | Beethoven Strijkkwartet nr. 12 in Es op. 127

This concert is part of the Hoor-bij-ons-pas series. When purchasing at least four Hoor-bij-ons concerts, you will receive a € 5 discount per ticket per concert. All you have to do is order a minimum of four Hoor-bij-ons concerts at once with your 'Mijn theater' account. You will then benefit from this discount for the entire season.

 

Haydn, Bartok and Beethoven. For a string quartet it really can’t get any better than that. It's going back to the core — ‘core’ actually sounds misleading, because all of these composers were completely ground-breaking when they wrote these pieces. But that's the beauty as well as the difficulty of being a string quartet: there really is no such thing as simple.

All of these quartets are actually the respective composers' first move into new territory. For Haydn, the opus 50 quartets were less about the fun of playing and more about the intellectual content; Beethoven's opus 127 is the first of what we now call the late Beethoven quartets, the Himalayas of chamber music, and Bartók's first string quartet is actually still a very early work, in which he was not quite the Bartók of extreme sounds and forms which he later became. Three monumental composers at the beginning of their most monumental works.Haydn String quartet in B flat op. 50/1 Hob III: 44 | Bartók String quartet no. 1 in a Sz 40 | Beethoven String quartet no. 12 in Es op. 127

Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
do 17 februari 2022 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

Prijzen

Normaal € 28,00

Corona Informatie

We vragen je bij binnenkomst de CoronaCheck-app te laten zien of een uitgeprinte QR-code. Meer informatie over maatregelen lees je hier.