Stadsgehoorzaal Grote Zaal
wo 6 mei 2020 20:15
Bestellen

Venetië blijft een fascinerende stad: bakermat van de barokopera, de stad vol theaters waar veel componisten onder wie Vivaldi hun thuisbasis hadden, de lagunenstad die ook al talloze bezoekers trok toen het massatoerisme nog uitgevonden moest worden. Concerto Köln geeft met dit gevarieerde programma een sfeervolle indruk van wat er in Venetië allemaal te doen was. De stralende soliste is de sopraan Anna Herbst. „Strahlend, überzeugend, lyrisch und berührend“ , schreef Der Opernfreund, en de Kölnischer Rundschau sprak zelfs van een engelsgleich aufblühender Solosopran“. Dat willen we graag meemaken!

Vivaldi Ouvertures uit Giustino en L'Olimpiade, Fluitconcert in F RV 433 'La tempesta di mare', Concert voor cello en fagot in e RV 409 | aria's van Vivaldi uit: Giustino, Catone in Utica, L'Olimpiade | Händel Giulio Cesare, Alcina Hasse Didone abbandonata | Galuppi Dixit Dominus

Venice will always be a facinating city: home of the baroque opera, city full of theatres where many composers like Vivaldi had their home base, the lagoon city that attracted many visitors, even before mass toerism was discovered. Concerto Köln gives you an atmospheric impression of what was happening in Venice, with a varied program. The radiant solist is the soprano Anna Herbst. "Strahlend, überzeugend, lyrisch und berührend“ , wrote Der Opernfreund, and the Kölnischer Rundschau even said "engelsgleich aufblühender Solosopran“. That is something we would like to experience!

Vivaldi Ouvertures from Giustino and L'Olimpiade, Fluitconcert in F RV 433 'La tempesta di mare', Concert for cello and bassoon in e RV 409 | aria's by Vivaldi fron: Giustino, Catone in Utica, L'Olimpiade | Händel Giulio Cesare, Alcina Hasse Didone abbandonata | Galuppi Dixit Dominus

Stadsgehoorzaal Grote Zaal
wo 6 mei 2020 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

gouden rang (uitstekend zicht)

Normaal € 38,00

1e rang

Normaal € 32,00
CJP € 29,50
Student € 10,00

2e rang

Normaal € 25,00
Student € 10,00