Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 17 december 2021 20:15
Bestellen

Dit concert valt onder de Hoor-bij-ons-pas. Informatie over deze korting leest u hier.

Italië, het land waar kerstmis werd uitgevonden, kent een lange traditie die al dateert van vóór de geboorte van Jezus. 25 december was al een feestdag in het oude Rome, de 'Saturnalia', ter viering dat de dagen weer langer werden. De geschiedenis van de kerststal gaat terug tot 1223 als Franciscus van Assisi een kunstenaar vraagt de geboorte van Christus uit te beelden. Jezuïeten en de Dominicanen verspreidden vervolgens de kerststaltraditie naar alle uithoeken van het land. Hoe Italiaans is het karakteristieke geluid van de zampogna, de doedelzak van de herders die uit de bergen komen, bedoeld om geluk te brengen. Volgens beproefd recept zal Dick van Gasteren als gastheer met anekdotes en wetenswaardigheden het publiek in kerststemming brengen.


Ontdek klassiek

Bijzonder is dat Lavinia Meijer niet alleen optreedt als soliste in het prachtige Lyra Angelica van William Alwyn en het Divenire van Einaudi, maar ook een paar prachtige harppartijen in het orkest zal vertolken. In een afwisselend muziekprogramma voor het hele gezin presenteert Ciconia kaskrakers als het Intermezzo uit de Cavaleria rusticana en het kerstconcert van Corelli en minder bekende werken zoals de Serenade van Wolf-Ferrari. En, in het land van Don Camillo en Fellini mag natuurlijk muziek van de filmcomponist Nino Rota niet ontbreken.

Muziek van Corelli, Einaudi, Rota, Wolf, Mascagni

This concert is part of the Hoor-bij-ons-pas series. When purchasing at least four Hoor-bij-ons concerts, you will receive a € 5 discount per ticket per concert. All you have to do is order a minimum of four Hoor-bij-ons concerts at once with your 'Mijn theater' account. You will then benefit from this discount for the entire season.

 

Italy, the country where Christmas was invented, has a long tradition that dates back to before the birth of Jesus. December 25th was already a holiday in ancient Rome, the 'Saturnalia', to celebrate that the days were getting longer again. The history of the nativity scene goes back to 1223 when Francis of Assisi asks an artist to depict the birth of Christ. Jesuits and the Dominicans then spread the Nativity tradition to all corners of the country. To what extent is this Italian? The characteristic sound of the zampogna, the bagpipes of the shepherds coming from the mountains, meant to bring good luck. According to a tried and tested recipe, Dick van Gasteren will bring the Christmas spirit to the audience with anecdotes and trivia.

Discover classical music

What is special is that Lavinia Meijer will not only perform as a soloist in William Alwyn's beautiful Lyra Angelica and Einaudi's Divenire, but will also perform beautiful harp parts in the orchestra. In a varied music program for the whole family, Ciconia presents blockbusters such as the Intermezzo from the Cavaleria rusticana and the Christmas concert by Corelli, as well as lesser-known works such as the Serenade by Wolf-Ferrari. And, in the land of Don Camillo and Fellini, music by the film composer Nino Rota can’t be forgotten.

Music by Corelli, Einaudi, Rota, Wolf, Mascagni

Stadsgehoorzaal Grote Zaal
vr 17 december 2021 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

1e rang (goed zicht)

Normaal € 35,00
CJP € 32,50

1e rang loge

Normaal € 35,00
CJP € 32,50

2e rang (minder goed zicht)

Normaal € 28,00

Corona Informatie

We vragen je bij binnenkomst de CoronaCheck-app te laten zien of een uitgeprinte QR-code. Meer informatie over maatregelen lees je hier.