Stadsgehoorzaal Grote Zaal
ma 28 december 2020 20:30
Bestellen

  Dit is een Grote Zaal concert. Bekijk de stapelkorting hier.

 

Michael Gordon heeft in de afgelopen 30 jaar een opvallend divers oeuvre geproduceerd, variërend van grootschalige stukken voor ensembles tot orkestrale composities tot werken die speciaal zijn ontworpen voor de opnamestudio. Zijn muziek combineert mysterieuze introspectie met brutale directheid en belichaamt, in de woorden van The New Yorker's Alex Ross: 'de furie van punkrock, de nerveuze schittering van free jazz en de onverzettelijkheid van het klassieke modernisme.’

Gordon heeft in de afgelopen jaren een aantal 60 minuten durende composities gemaakt voor gelijksoortige instrumenten: Timber voor zes slagwerkers die houten simantra’s bespelen, Rushes voor zeven fagotten, Ampliļ¬ed voor vier electrische gitaren. '8', geschreven voor Cello Octet Amsterdam, is de volgende in deze reeks, die uiteindelijk zal uitgroeien tot een concert dat een hele dag duurt.

Toen Michael Gordon aan zijn compositie voor het Octet begon, zei hij over deze bezetting: 'Eight cellos is an ocean of sound. It is mysterious and has an inevitability about its power. I have traveled up and down the secret passageways of the cello, exploring strange sparkling notes and the notes between the notes. I can drown in the lowest spectrum of the cello, the true powerhouse of the bass; but in the upper realms incomprehensible worlds become visible, wispy beams of sound bend into thin air and disappear. It is with great anticipation that I look towards a new work for Cello Octet.'

'8' benadert het Cello Octet als punten van geluid in een ruimte die, wanneer gemanipuleerd, een drie-dimensionale structuur wordt, een sculptuur die kan worden vastgehouden en aangeraakt. Geluid wordt een object om te zien en te verlangen. Alsof je door een museum wandelt, kan de luisteraar creaties van verf, canvas, steen en hout bewonderen. Maar... het beeld is gemaakt van geluid met al zijn efemeriteit en bestaat niet in ruimte maar in tijd. Om de beweging van geluids- en omgevingsbeleving te bereiken, vormen de acht cello's een cirkel in en rond het publiek.

Michael Gordon has, in the last 30 years, produced an unusually diverse catalogue of works, ranging from a large-scale pieces for ensembles, to orchestral compositions, to works designed specially for recording studios. His music combines mysterious introspection with brutal directness and embodiment, in words of The New Yorker’s Alex Ross’: ‘the fury of punkrock, the nervous sparkle of free jazz and the immovability of the classical modernism.’

Gordon has over the past few years made a number of 60-minutes long compositions for similar instruments: Timber for six percussionists playing wooden simantras, Rushes for seven bassoons, Amplified for four electric guitars. ‘8’, written for Cello Octet Amsterdam, is next in the series that will eventually grow to a one-day-long concert.

When Michael Gordon began the works on his composition for the Octet, he said about this occupancy: 'Eight cellos is an ocean of sound. It is mysterious and has an inevitability about its power. I have traveled up and down the secret passageways of the cello, exploring strange sparkling notes and the notes between the notes. I can drown in the lowest spectrum of the cello, the true powerhouse of the bass; but in the upper realms incomprehensible worlds become visible, wispy beams of sound bend into thin air and disappear. It is with great anticipation that I look towards a new work for Cello Octet.'

‘8’ approaches Cello Octet as points of sound in space which, when manipulated, becomes a three-dimensional structure, a sculpture that can be held and touched. Sound becomes an object to be seen and to be desired. Just like you’re walking through a museum, the listener can admire creations made from paint, canvas, rock and wood. But… the image is made of sound with all of its ephemeris and does not consists of space, but of time. To reach the movement of the sound and environmental experience, eight cellos form a circle amongst and around the public.

Stadsgehoorzaal Grote Zaal
ma 28 december 2020 20:30
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

Extra opties (te kiezen in bestelproces)

  • Borrelplankje (per persoon)
  • Borrelplankje vegetarisch (per persoon)
  • Zoet bij de koffie (per persoon)

Ligplaats

Normaal € 34,00
CJP € 31,50
Student € 10,00

Zitplaats balkon

Normaal € 29,00
Student € 10,00