Stadsgehoorzaal Grote Zaal
wo 20 november 2019 20:15
Bestellen

Dit is heel bijzonder. Twee geliefde meesterwerken, iconen van de koormuziek in een religieuze maar niet-kerkse setting, horen we in gereduceerde versies voor piano vierhandig. Het was Dmitri Sjostakovitsj die Stravinsky's Psalmensymfonie bewerkte, en het klinkend resultaat werd totaal anders. Geen blazers en lage strijkers, maar pianoklanken die de verhoudingen totaal op hun kop zetten. De 24 zangers komen er zo veel prominenter uit, met een helderheid en gedetailleerdheid die nieuwe dimensies geven aan Stravinsky's misschien diepst gevoelde compositie.

Brahms protestantse dodenmis ondergaat hetzelfde procedé. Capella Amsterdam maakte een enthousiast ontvangen cd-opname met orkest en dat maakt heel benieuwd naar de pianoversie. Beleef een glasheldere, precieze en tegelijk intense koorervaring, Capella Amsterdam is er beroemd om.  

Stravinsky Psalmensymfonie W60 | Brahms Ein Deutsches Requiem op. 45

Met medewerking van:
Katherine Dain sopraan Berend Eijkhout bariton Pierre-Fabien Roubaty & Céline Latour Monnier piano
 

This is very special. Two beloved masterpieces, icons in choir music in a religious, but not church setting. We hear them in reduced versions for the piano, four-handed. It was Dmitri Sjostakovitsj who edited Stravinsky's Psalm symphonia and the result was fairly different. No winds or deep strings, but piano sounds that change everything. The 24 singers stand out more, with so much clarity and detail, that new dimensions are given to Stravinsky's composition. 

Brahms protestant "Deutsches Requiem" follows the same process. Capella Amsterdam recorded a CD with an orchestra, that was received enthusiastically. It raises a curiosity towards the piano edition. Listen to a clear, precise and intense choir experience. Capella Amsterdam is famous for it. 

Stravinsky Psalm symphonia W60 | Brahms Ein Deutsches Requiem op. 45

In collaboration with:
Katherine Dain soprano Berend Eijkhout baritone Pierre-Fabien Roubaty & Céline Latour Monnier piano

Stadsgehoorzaal Grote Zaal
wo 20 november 2019 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

Extra opties (te kiezen in bestelproces)

  • Borrelplankje (per persoon)
  • Borrelplankje vegetarisch (per persoon)
  • Zoet bij de koffie (per persoon)

gouden rang (uitstekend zicht)

Normaal € 38,00

1e rang (volledig zicht)

Normaal € 32,00
CJP € 29,50
Student € 10,00

2e rang (minder goed zicht)

Normaal € 25,00
Student € 10,00