Stadsgehoorzaal Grote Zaal
wo 9 oktober 2019 20:15
Bestellen

Concerto Köln, een van onze trouwe orkesten, omlijst Bohemers met Bach: Boheemse barokmuziek van Bachs tijdgenoten en vrienden. Bach was een vriend van Jan Dismas Zelenka, kapelmeester in Dresden. Hij beschouwde hem als een van de grootsten van zijn tijd. Wie de prachtige zevenstemmige Ouverture (danssuite) hoort kan zich dat voorstellen, maar toch verdween Zelenka's inventieve barokmuziek in de vergetelheid. Gelukkig heeft hij zijn plaats in het repertoire teruggekregen.

Een andere Bohemer, de in Wenen werkende František Ignác Tůma is die plaats nog aan het heroveren. De galante vierstemmige Sinfonia in B zal zeker bijdragen tot zijn herontdekking. Deze muziek mag - nee moet - gehoord worden! Bachs vioolconcert in d is gereconstrueerd naar het veronderstelde origineel als klavierconcert. En waarom niet? De melodische lijnen lenen zich prima voor een viool als solo-instrument. Bachs Eerste Ouverture (suite) sluit het concert af als logische pendant. Elegante dansvormen met hobo's en fagotten.

Zelenka Ouverture a 7 concertanti in F | J.S. Bach Concert voor viool en orkest in d naar BWV 1052 | Tůma Sinfonia a Quattro in B | J.S. Bach Suite nr. 1 in C BWV 1066
 

Concerto Köln, one of our loyal orchestras, frames Bohemers with Bach. Bohemian Baroque music by Bachs friends. Bach was friends with Jan Dismas Zelenka, kapellmeister in Dresden. Bach viewed him as one of the biggest in his period. Whoever heares this beautiful seven-voice Overture, can imagine. However, Zelenkas inventive Baroque music was forgotten. Luckily he retook his place in the repertoire. 

Another Bohemian musician is still recapturing this place: the Viennese František Ignác Tůma. The charming four-voice Sinfonia will definitly conribute to his rediscovery. This music has to be heared! Bachs violin concert is reconstructed to the assumed original as a piano concert. And why not? The melody is perfect for using the violin as a solo instrument. Bachs First Ouverture closes the concert logically. Elegant tunes with oboes and bassoons.

 

Zelenka Ouverture a 7 concertanti in F | J.S. Bach Concert for violin and orchestra in d to BWV 1052 | Tůma Sinfonia a Quattro in B | J.S. Bach Suite nr. 1 in C BWV 1066

Stadsgehoorzaal Grote Zaal
wo 9 oktober 2019 20:15
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

Extra opties (te kiezen in bestelproces)

  • Borrelplankje (per persoon)
  • Borrelplankje vegetarisch (per persoon)
  • Zoet bij de koffie (per persoon)

gouden rang

Normaal € 38,00

1e rang

Normaal € 32,00
CJP € 29,50
Student € 10,00

2e rang

Normaal € 25,00
Student € 10,00