Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
zo 16 februari 2020 11:30
Bestellen

Het aanstormende Animato Kwartet speelt met klarinettist Jelmer de Moed een programma vol mooie dingen: van Mozart tot Tristan Keuris. "Naast de technische uitdaging spreekt uit de Canzone ook van Keuris' meesterlijke beheersing van tijd" zegt Jelmer de Moed, "uit de stilte ontstaat de muziek, de stilte waarvan de spanning tot na het einde van het werk voelbaar is".

In Mozarts geliefde klarinetkwintet vervloeien de klarinet en strijkers tot een geheel dat eindigt met een sprankelend thema met variaties. Igor Stravinsky liet zich in zijn Drie stukken voor strijkkwartet inspireren door de reizende troubadours en hun volksmelodieën. Aan het eind van zijn verblijf in Zwitserland tijdens de Eerste Wereldoorlog schreef Stravinsky ook zijn Drie stukken voor klarinet. In het laatste deel is zelfs zijn eerste contact met de Amerikaanse jazz hoorbaar.

Keuris haalde zijn inspiratie voor het klarinetkwintet uit de beroemde kwintetten van Mozart en Brahms, maar ook Stravinsky's invloeden zijn hoorbaar. "Het onstuimige klarinetkwintet met een prachtig Elegie als emotioneel middelpunt is een waanzinnige toevoeging aan de canon van de klarinetkwintetten". Aan die woorden van Jelmer valt weinig toe te voegen.

Keuris Canzone | Mozart Klarinetkwintet in A KV 581 | Stravinsky Drie stukken voor strijkkwartet, Drie stukken voor klarinetsolo | Keuris Klarinetkwintet

Animato Kwartet
Cordelia Paw viool | Tim Brackman viool | Elisa Karen Tavenier altviool | Pieter de Koe cello | Jelmer de Moed klarinet

Dit concert is onderdeel van de serie Koffieconcerten. Hiervoor geldt een seriekorting. Let op: bij het boeken van een serie dient u de concerten van uw keuze los aan uw winkelmandje toe te voegen. De korting wordt vervolgens automatisch over het totaal verrekend.


 

The up and coming Animato Quartet plays an amazing program with clarinettist Jelmer de Moed: from Mozart to Tristan Keuris. "Besides the technical challenge, the Canzone also mentions Keuris' masterly control of time" said Jelmer de Moed, "from silence arises the music, the silence of which the tension can be felt throughout the piece".

In Mozarts beloved Clarinet Quintet, the clarinet and strings flow into a whole, that ends with a sparkling theme with variations. Igor Stravinsky, in his Three parts for string quartet, got inspired by the traveling troubadours and their folk melodies. At the end of his stay in Switserland during the First World War, Stravinsky wrote his Three pieces for clarinet. In the last part you can even hear the first contact with American Jazz. 

Keuris got his inspiration for the string quartet from the famous quintets from Mozart and Brahms, but you can also hear influences from Stravinsky. "The boisterous clarinet quintet with a beautiful Elegie as an emotional centre is a fascinating addition to the canon of the clarinet quintets". There is not much to add to these words of Jemer. 

 

Keuris Canzone | Mozart Clarinet quintet in A KV 581 | Stravinsky Three pieces for string quartet, Three pieces for clarinet solo | Keuris Clarinet quintet

Animato Kwartet
Cordelia Paw violin | Tim Brackman violin | Elisa Karen Tavenier viola | Pieter de Koe cello | Jelmer de Moed clarinet

Stadsgehoorzaal Aalmarktzaal
zo 16 februari 2020 11:30
Bestellen

Inclusief

  • (Pauze)drankje
  • Garderobe

Extra opties (te kiezen in bestelproces)

  • Borrelplankje (per persoon)
  • Borrelplankje vegetarisch (per persoon)
  • Zoet bij de koffie (per persoon)

Prijzen

Normaal € 27,00
CJP € 24,50