Nanette Ris blijft algemeen directeur

Taart en bloemen om te vieren dat Nanette Ris algemeen directeur blijft van Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal!

Officieel bericht:

Op 24 mei heeft het College van B&W van de gemeente Leiden ingestemd met het besluit het tijdelijke contract van Nanette Ris (algemeen directeur Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal) per 1 mei 2016 om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. De Raad van Commissarissen van Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal heeft dit verzoek bij de gemeente Leiden ingediend. 

Mevrouw Ris is per 1 mei 2015 aangesteld als algemeen directeur a.i. van Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal (Stadspodia Leiden BV). Zij volgde Frans Funnekotter op, die per die datum in dienst is getreden als directeur van Stichting Hart in Haarlem. Haar opdracht was om de rol van algemeen directeur tijdelijk waar te nemen en daarbij de interne organisatie, het beleid en de programmering tegen het licht te houden en waar mogelijk en noodzakelijk verder vorm te geven.

De Raad van Commissarissen, het MT en de OR van Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal kijken positief terug op het gevoerde beleid van mevrouw Ris en de vorderingen die zijn gemaakt het afgelopen jaar. Betrokkenen zijn van mening dat mevrouw Ris een heldere toekomstvisie weet te vertalen in een prettig en krachtig beleid. Om die reden heeft de Raad van Commissarissen de gemeente Leiden gevraagd het contract voor mevrouw Ris per 1 mei 2016 om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd, zodat kan worden gewerkt aan een verdere op- en uitbouw van de organisatie. Het College van B&W heeft op 24 mei ingestemd met dit besluit. 

Nanette Ris (61) is ‘verandermanager’ in de culturele sector en heeft ruime ervaring als directeur, bestuurder en adviseur in verschillende culturele organisaties, waaronder Comedytrain/Toomler, de Utrechtse Spelen, de Koninklijke Schouwburg en Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht, waar ze onder meer de fusie met Popcentrum Tivoli vorm gaf.

Namens de Raad van Commissarissen,
Erna Kortlang, voorzitter