Huisregels & Algemene Voorwaarden

Algemene Bezoekersvoorwaarden VSCD
Wij streven ernaar je bezoek aan onze huizen (de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal Leiden) een optimale beleving te laten zijn. Om het verblijf voor alle bezoekers en medewerkers zo prettig mogelijk te houden, gelden bij ons onderstaande huisregels. Deze huisregels zijn in lijn met de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD. Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij je naar de website van de VSCD.

(Hygiëne)maatregelen: 

  • Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen.
  • Was regelmatig je handen (minimaal 6x per dag) per keer minimaal 20 seconden met water en zeep, waarna handen gedroogd worden met papieren handdoek of blazer.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten en gooi deze daarna direct weg in een afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen.

Maatregelen bij gezondheidsklachten: 

  • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
  • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

Consumpties
In de huizen mogen drankjes en/of etenswaar genuttigd worden, mits aangeschaft in de Leidse Schouwburg of Stadsgehoorzaal. Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties te nuttigen. 

Mobiele telefoons
Wij verzoeken je om je mobiele telefoon of andere apparatuur die hinderlijke geluiden of signalen af kunnen geven uit te schakelen. Moet je omwille van je werk per se bereikbaar zijn, meld dit dan svp bij één van onze medewerkers.

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen
Zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal en het optredend theater- of muziekgezelschap is het maken van foto-, video- of geluidsopnamen niet toegestaan. Selfies, snapshots of filmpjes met je mobiele telefoon dus ook niet.

De Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. Daarvan wordt op de dag zelf melding gemaakt. Indien je niet (herkenbaar) in beeld wenst te komen, kun je dat aangeven bij fotograaf en/of onze medewerkers.

Roken en drugs
Roken, evenals het gebruik van (soft- en hard)drugs, is niet toegestaan in de huizen.

Eigen risico 
Je verblijf in onze huizen is voor eigen rekening en risico.

Algemene gedragingen
Gedurende je verblijf in de huizen dien je je in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen: agressie, drugsgebruik en dronkenschap zijn niet toegestaan. Bij overtreding van een of meer van de huisregels zijn onze medewerkers gerechtigd je verdere toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat je recht hebt op restitutie.